När du fått din bokningsbekräftelse

Senast ändrad: 17 augusti 2021

När lokalbokning/tentamensservice har tilldelat lokaler skickas ett mejl ut som bekräftar att bokningen är klar.

Då finns ett antal saker du behöver kontrollera och känna till. Länk till TimeEdit finner du nederst på sidan.

Detta behöver du kontrollera i Viewer

  • Kontrollera ditt schema i TimeEdit Viewer och se till att allt stämmer.
  • Meddela lokalbokningen via mejl om eventuella felaktigheter.
  • Har du inte fått lokal tilldelat på en/flera moment mejlar du lokalbokningen.

Komplettera/ändra bokningen i Viewer

Du kan själv som kursledare komplettera/ändra information i bokningen såsom schematitel, kommentar, gästlärare (ej personal) och plats (ej lokal) tex. kunskapsträdgården. Information kring hur du gör finns i manualen för TE Viewer

Lokalbokning

Behöver du ändra tid, lokal eller antal studenter i ditt schema då mejlar du lokalbokningen. Var tydlig med vad du vill ändra och/eller ta bort.

Tentamen

Uppsala - Institutioner som är anslutna till tentamensservice kontaktar tentamensservice vid ändring. Övriga kontaktar lokalbokningen.

Alnarp - alla institutioner kontaktar tentamensservice vid ändring.

Umeå - Kursledare/motsvarande bokar tider för salstentamen via tentamensservice vid Umeå universitet

AV-stöd

Den som vill göra ändringar eller avboka teknikhjälp kontaktar själv AV-stöd.