När du fått din bokningsbekräftelse

Senast ändrad: 04 juli 2023

När lokalbokning/tentamensservice har tilldelat lokaler skickas ett mejl ut som bekräftar att bokningen är klar.

Då finns ett antal saker du behöver kontrollera och känna till.

Detta behöver du kontrollera i Viewer

  • Kontrollera ditt schema i TimeEdit Viewer och se till att allt stämmer.
  • Meddela lokalbokningen via mejl om eventuella felaktigheter.

Komplettera/ändra bokningen i Viewer

Du kan själv som kursledare komplettera/ändra information i bokningen såsom schematitel, kommentar, gästlärare (ej personal) och plats (ej lokal) tex. kunskapsträdgården. Information kring hur du gör finns i TE Viewer - manual för personal

Lokalbokning

Behöver du ändra tid, lokal eller antal studenter i ditt schema då mejlar du lokalbokningen. Var tydlig med vad du vill ändra och/eller ta bort.

Tentamen

Uppsala - alla institutioner kontaktar tentamen@slu.se vid ändring.

Alnarp - alla institutioner kontaktar tentamen.alnarp@slu.se vid ändring.

Umeå - Kursledare/motsvarande bokar tider för salstentamen via tentamensservice vid Umeå universitet

AV-stöd

Behöver du göra ändringar eller avboka teknikhjälp kontaktar du AV-stöd via support@slu.se.