Uppsala

Senast ändrad: 04 mars 2024

På denna sida kan du söka efter centrala undervisningslokaler i Uppsala. Du får information om var lokalen finns, hur stor den är, vilken utrustning som finns tillgänglig samt en bild på hur lokalen ser ut.

För övriga lokaler t ex hus exklusiva lokaler så som laborationssalar och information kring dessa, kontakta respektive hus intendentur. Se undantag för bokning av MEKÖL och BÖL nedan.

Lokaler i Uppsala