Lokalbokning vid MEKÖL

Senast ändrad: 28 maj 2024

Bokning

All bokning av labblokaler på MEKÖL sker än så länge med hjälp av e-mail till Anders Sandström (Anders.Sandstrom@slu.se) med önskemål om vilka lokalbokningar man vill göra. Kontrollera gärna  i förväg om era önskemål ser ut att kunna uppfyllas genom att titta i bokningsschemat nedan.
Mer info om hur bokningar görs finns under rubriken "Allmänt" lite längre ner på den här sidan. 

Aktuella bokningar

Bokningar för både kommande, innevarande och tidigare terminer finns som färgglada excel-ark (även som pdf) här nedan. Excel-filerna är ofta lite lättare att läsa, färgerna syns lite bättre t.ex. En annan fördel med excel-filerna är att det finns kommentarsfönster med bokningsinfo som poppar upp då musen förs över de små röda trianglarna i de färgglada bokningarna.
Notera att bokningarna i excelfilen manuellt förs över till TimeEdit med en viss eftersläpning. Strax före terminsstart kommer huvuddelen av bokningarna att manuellt kopieras in i TimeEdit. Förändringar under pågående termin kopieras normalt sett till TimeEdit tämligen omgående.  

Det är framförallt i de nyare bokningsschemana som nedanstående markeringar används
- D-markering: Jag har försökt markera bokad tid med ett "D" om inga egentliga laborationer pågår men lokalen är upptagen pga "dukning" eller städning eller om lokalen inte kan användas av andra orsaker, t.ex. känsliga långtidsförsök.
- ?-markering: Frågetecken '?' används ibland för att markera en osäker bokning.
- T-markering: Aktiviteter som seminarier, lektioner osv som inte egentligen kräver labblokal är markerat med "T" (Teoriaktivitet).
- Bokning av "Sal X":  kolumnen markerad med X (till höger om K1-3 och JE) används t.ex. för att lägga in 'special-bokning' av apparater, fältutrustning m.m.

Allmänt

All bokning av lokaler sker än så länge med hjälp av e-mail!

Förhoppningsvis kommer ett webb-baserat system att kunna användas senare, men än så länge ska man skicka e-mail till Anders Sandström (Anders.Sandstrom@slu.se) med önskemål om vilka lokalbokningar man vill göra. Kontrollera gärna  i förväg om era önskemål ser ut att kunna uppfyllas (i den mån bokningsschema redan finns utlagt).

När du skickar e-mail med dina lokalönskemål, ange gärna kursnamn och kurskod, din användarnamn i AD-systemet (login/användarnamn för SLU:s datorsystem), bifoga gärna schema för hela kursen, ungefärligt antal studenter som ska laborera vid varje givet tillfälle, om dina laborationer kräver extra tid före och/eller efter labben för framplockning, iordningställande eller avdukning, städning.
Ange också om du helst vill vara i kemilabben (K1, K2 och K3) eller i jord-ekologi-labbet (JE).
Om någon laboration sträcker sig över flera dagar så ange detta också. Speciellt om labbsalen inte kan användas av andra mellan din startdag och din slutdag! Ibland kan känsliga försök behöva stå under flera dagar, eller så kan framplockning/avplockning/städning vara så besvärligt att det är bättre  att kunna lämna utrustning och material framme. Var snäll och ange alla sådana här speciella önskemål!
Tänk också på att kurspersonal kan behöva få ordnat med "nycklar" till MEKÖLs låsta dörrar (kanske även till MVM-husets entré).
Länk till listan med de som har "MEKÖL:s lärarbehörighet" finns här.

Deadline för bokningar: 10 maj för bokningsönskemål för följande hösttermin, och 10 november för bokningsönskemål för följande vårtermin.
Notera att det kan vara svårare att få labblokal på MEKÖL enligt egna önskemål än att få teorilokaler i t.ex. Ulls hus. Det kan därför vara en god idé att först kolla bokningar för labblokaler, sedan lägga teorisalsbokningar som passar med de bekräftade labbokningarna.
Självklart kan bokningsönskemål skickas in långt efter deadline! Finns det bara plats på våra labb så är ni naturligtvis välkomna. Kontrollera gärna aktuella bokningar (länkar i listan nedan) i förväg om era önskemål ser ut att kunna uppfyllas.

Förtur för kurser med labb-verksamhet! Våra labbsalar (framförallt JE) används en hel del för lektioner, seminarier, gruppövningar o. dyl. Då MEKÖLs uppgift är att i för sta hand tillhandahålla labbsalar för GU-kurser så har labb-aktiviteter förtur vad gäller bokning. 'Labbförtur' utnyttjas bara fram till någon månad före terminsstart så att det finns möjlighet att få alternativa lokaler i t.ex. Ulls hus för den teorikurs som kanske måste maka på sig.

Priser

Priser för vanliga kurser i SLUs regi har labbsalarna på MEKÖL (och på BÖL) samma hyreskostnader per timme som andra undervisningssalar på campus (webb-sida med tim-priser). Våra labb räknas som undervisningssalar med plats för 30 studenter. För tillfället (sedan 2019-07-01) debiteras 250 SEK / timme under förmiddagar och 125 SEK / timme under eftermiddagar. JE- och FG-labb kan delas in i mindre salar med hjälp av en vikvägg. Dessa "halv-salar" räknas som salar med plats för 16 studenter (fm 200:-/tim, em 100:-/tim).
Hyresgäster från andra organisationer har andra timkostnader, alltifrån 250 SEK / timme till 665 SEK / timme exkl. moms (= full kostnadstäckning) beroende på typ av organisation och typ av avtal med oss. Priserna för externa användare reviderades senast 2018-02-27.
För kurser från andra universitet och andra liknande organisationer är hyran satt till 430 SEK / timme oavsett om det är för- eller eftermiddag.
För kurser från andra organisationer ska timhyran innebära full kostnadstäckning. För MEKÖL har full kostnadstäckning framräknats att vara 665 SEK / timme för laborativ verksamhet och 450 SEK / timme för icke-laborativ verksamhet oavsett om det är för- eller eftermiddag för var och en av fem fullstora labbsalarna (plats för 30 pers.). Om endast halva JE- eller FG-labbet (plats för 15 pers.) används så är hyreskostnaden 485 SEK / timme.

 

 

 


Kontaktinformation

Anders Sandström

Föreståndare för MEKÖL
Institutionen för molekylära vetenskaper
Anders.Sandstrom@slu.se, 018-67 34 63