Studentlabb - MEKÖL

Senast ändrad: 31 oktober 2021

Övningslaboratorier för studenter inom markvetenskaper, ekologi, kemi m.m.

Vad är MEKÖL?

Övningslaboratoriernas huvudändamål är att tillhandahålla ändamålsenliga och  lämpligt utrustade labb-lokaler för kurser och program på grundutbildnings- och masternivå.

Notera att alla studenter ska ordna egna labbrockar om de ska laborera på MEKÖL!
MEKÖL:s labbrockar för utlåning hinner inte tvättas mellan labbarna och vi ser det som mycket olämpligt att använda dessa rockar i coronatider!

Fortsätt för att få veta mer om ..... 

 

MEKÖL och BÖL (Biologiskt Övningslabb i BioCentrum) har en basorganisation som ansvarar för lokalskötsel, schemaläggning av lokaler, apparatur, inventarier, viss service inför laborationer etc.

 

MEKÖL är tillsammans med MVM-centrum och hela campus Ultuna miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015. Läs mer om certifieringen på MVM:s miljösidor.

Vi hoppas att våra övningslaboratorier, centralt belägna på campus, ska kunna vara inte bara kurslabb utan också en mötesplats för studenterna och lärarna-forskarna.

Alla som deltar i kurser som laborerar vid MEKÖL bör förbereda sig genom att läsa igenom säkerhetsregler och annan information om MEKÖL. Detta gäller studenterna på kursen, labblärarna på kursen och andra lärare och kursansvariga på kurserna.   

 

Det här är Gunilla Mårsäter, hon är universitetsadjunkt och undervisar, deltar i utvecklingsarbete och hjälper till med labbar och labbutrustning på MEKÖL. 
Gunilla kontaktas enklast via telefon 018-67 27 64 eller 072-2164857, e-mail Gunilla.Marsater@slu.se eller personligt besök på MEKÖL eller i kontor B2077

Kemilabb 2 Kemilabb 3 FG-Labb Apparatrum JE-Labb Lenas kontor