Studentlabb - MEKÖL

Senast ändrad: 03 maj 2024

Övningslaboratorier för studenter inom markvetenskaper, ekologi, kemi m.m.

Vad är MEKÖL?

Övningslaboratoriernas huvudändamål är att tillhandahålla ändamålsenliga och  lämpligt utrustade labb-lokaler för kurser och program på grundutbildnings- och masternivå.

Notera att alla studenter gärna får skaffa egna labbrockar om de ska laborera på MEKÖL!
MEKÖL har labbrockar för utlåning men de hinner inte tvättas mellan labbarna! 

Fortsätt för att få veta mer om ..... 

 

MEKÖL och BÖL (Biologiskt Övningslabb i BioCentrum) har en basorganisation som ansvarar för lokalskötsel, schemaläggning av lokaler, apparatur, inventarier, viss service inför laborationer etc.

 

MEKÖL är tillsammans med MVM-centrum och hela campus Ultuna miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015. Läs mer om certifieringen på MVM:s miljösidor.

Vi hoppas att våra övningslaboratorier, centralt belägna på campus, ska kunna vara inte bara kurslabb utan också en mötesplats för studenterna och lärarna-forskarna.

Alla som deltar i kurser som laborerar vid MEKÖL bör förbereda sig genom att läsa igenom säkerhetsregler och annan information om MEKÖL. Detta gäller studenterna på kursen, labblärarna på kursen och andra lärare och kursansvariga på kurserna.   

 

Det här är Gunilla Mårsäter, hon är universitetsadjunkt och undervisar, deltar i utvecklingsarbete och hjälper till med labbar och labbutrustning på MEKÖL. 
Gunilla kontaktas enklast via telefon 018-67 27 64 eller 072-2164857, e-mail Gunilla.Marsater@slu.se eller personligt besök på MEKÖL eller i kontor B2077
Gunilla Mårsäter

MEKÖLs lokaler i MVM-huset

Kemilabb 1 Kemilabb 2 Kemilabb 3 FG-Labb Apparatrum JE-Labb Lenas kontor

 


Kontaktinformation

Gunilla Mårsäter, Universitetsadjunkt

Speciallokaler för undervisning, Mark-Ekologiskt-Kemiskt övningslaboratorium (MEKÖL)
Gunilla.Marsater@slu.se, 018 - 67 27 64

Anders Sandström

Föreståndare för MEKÖL
Institutionen för molekylära vetenskaper
Anders.Sandstrom@slu.se, 018-67 34 63