Öppethållande på MEKÖL

Senast ändrad: 07 november 2023

Hur ordnas tillträde till MEKÖLs laboratorier, apparatrum, förråd etc. inne i MEKÖL-korridoren?

I samband med att kursansvariga bokar labblokaler (eller lite senare) brukar kursansvarig även ge information om vilken kurspersonal som behöver tillträde till MEKÖLs lokaler (kanske även till MVM-huset och MEKÖL-korridoren). Om du själv ska vara labblärare så kolla gärna med den kursansvariga att detta gjorts!

Jag behöver få veta vilken kurs det gäller samt namn och e-mail på de personer som vill få tillträde. Listan med kurspersonal skickar jag sedan till SLU säkerhet. SLU säkerhet ombesörjer därefter omprogrammering av de personernas nyckelkort.
Omprogrammeringen av nyckelkortet görs helt och hållet av SLU säkerhet, inget personligt besök eller liknande behövs. Allt är datastyrt!  I normalfallet tar det bara någon dag att få nyckelkortet omprogrammerat med den nya behörigheten.

Önskemäl om tillträde till MEKÖLs lokaler med normal fart: Be din kursansvariga skicka mig ett e-mail (Anders.Sandstrom@slu.se) med uppgifter enligt ovan.

Akut-handläggning: Om du mycket snabbt behöver åtkomst till MEKÖLs lokaler så kan du kontakta Gunilla Mårsäter (67 27 64 eller Gunilla.Marsater@slu.se).
Gunilla  har dessutom gäst-nyckelkort som kan lånas över en dag eller så av tillfälliga gäster.

Tillträde till MEKÖLs laboratorier, apparatrum, förråd etc. inne i MEKÖL-korridoren

Tillträde till MEKÖLs lokaler är i stort sett begränsad till lärare, kursansvariga och labblärare som medverkar i kurser som använder MEKÖLs lokaler.
Här finns listan på de lärare, kursansvariga m.fl. som jag fått veta behöver åtkomst till MEKÖLs lokaler.

Studenter som arbetar med sitt självständiga arbete kan använda MEKÖLs lokaler och utrustning om handledaren först meddelar MEKÖL om detta. Handledaren kan också hjälpa till med låsta dörrar. Handledaren bör dock kontrollera att han/hon har behörighet att öppna dörrarna inne på MEKÖL!

Tillträde till MEKÖLs korridor

De två dörrar som leder till MEKÖLs korridor har ‘riktiga’ kortläsare (dvs de har en liten display och en knappsats och sitter på väggen intill dörren).
För dessa två dörrar gäller att:

  • De är olåsta mellan 7:30 och 17:00 arbetsdagar.
  • Mellan 17:00 och 19:00 kan de öppnas av studenter med nyckelkort.
  • Övrig tid kan de öppnas av all MVM-personal med nyckelkort eller med nyckelkort och kod. Dessutom kan de öppnas av de som har MEKÖLs 'lärarbehörighet' (se nedan) med nyckelkort eller med nyckelkort och kod.

Åtkomst från hissen (i norra änden av MVM-huset) har inte ändrats alls! MVM-personal behöver nyckelkort och eventuellt kod.

Lärare, kursansvariga och labblärare - MEKÖLs "lärarbehörighet"

Lärare, kursansvariga och labblärare som har "MEKÖL:s lärarbehörighet" ska kunna:

  1. öppna entrédörrarna till MVM-huset alla tider, alla dagar (under vissa tider krävs nyckelkort och kod).
  2. öppna dörrarna till MEKÖL-korridoren alla tider, alla dagar (under vissa tider krävs nyckelkort och kod).
  3. öppna dörrarna till labb, förråd, apparatrum etc inne i MEKÖL-korridoren alla tider, alla dagar. Detta ska vara precis likadant som tidigare! Nyckelkort krävs.

 


Kontaktinformation