MEKÖL:s AV-utrustning

Senast ändrad: 11 mars 2021

MEKÖL har modernare AV-utrustning i de fem labbsalarna!

Under vårterminen 2019 gjordes arbete med utbyte av sju AV-utrustningar i FG-, JE-, K1-, K2- och K3-labb gjorts.

Växla mellan olika input (den inpyggda PC:n, dokumentkamera, egen laptop osv) genom att trycka på knappar på kontrollpanelen (liten skärm med fysiska knappar i K1, K2 och K3-labben, touch screen i JE- och FG-labb).
I nödfall kan byte mellan olika inputs genom att man manuellt trycker på vit-lysande fyrkantiga knappar inne i "AV-skåpet" för att byta input.

De nya takmonterade projektorerna ska sättas på och stängas av med hjälp av kontrollpanelen!
Undvik att använda de vita fjärrkontrollerna. Fjärrkontrollen för projektorn ska enbart användas i nödfall. Byt inte input för projektorn med fjärrkontrollen, den ska alltid vara på HDMI 1.

Instruktioner

De nya väggmonterade dataskärmarna visar enbart data från den inbyggda PCn! Egen laptop eller bild från doku-kameran kan inte visas på de väggmonterade dataskärmarna. Notera att bilden som visas på dataprojektor och på dataskärmen kan visas på olika sätt: "Computer only", "Duplicate", "Extend" och "Projector only". För att byta mellan dessa visningslägen tryck på tangentbordets knappar win-flagga och "p" och välj sen rätt visningsläge. Notera även att power-point-visningar kan fungera mycket olika beroende på bl.a. dessa inställningar!

 

 


Kontaktinformation