MEKÖL:s dragskåp

Senast ändrad: 02 september 2021

MEKÖL har sedan maj 2020 timer-styrd dragskåpsventilation i de tre kemi-labbsalar

Under vårterminen 2020 har arbete med att installera timer-styrd dragskåpsventilation i kemilabbsalarna gjorts!

Anledningen är att spara energi eftersom stora mängder uppvärmd inomhusluft försvinner via dragskåpsventilationen.

Allt arbete med timer-styrning ska nu vara färdigt.

Observera att
 - Dragskåpsventilationen i kemilabben är normalt sett avstängd.
 - Larmen för dragskåpsventilationen är normalt sett satta ur funktion.

Om du ska laborera i någon av labbsalarna för kemi:
 - Sätt på dragskåpsventilationen och dragskåpslarmen
 - Vänta cirka 2 minuter så att alla fläktar, spjäll osv hinner komma igång
 - Kontrollera att belysningen inne i dragskåpet fungerar genom att öppna dragskåpsluckan samt att elen fungerar i eluttagen på sidan av dragskåpsluckan. Det kan vara nödvändigt att trycka på en liten svart "reset-knapp" strax ovanför dragskåpets el-uttag för att få elen att fungera.
 - Kontrollera att ventilationen och dragskåpslarmen fungerar

Se till att
 - hastigheten på luftflödet är åtminstone 0,5 m/s.
 - dragskåpslarmets gröna lampa lyser (ingen annan lampa (gul eller röd) bör lysa, annars får du inte göra laborativt arbete!

 

DS-Larm OK

Dragskåpslarmet på bilden visar att luftflödet har en hastighet på 0,50 m/s vilket är bra! Den gröna lilla lampan visar att ventilationen är tillräcklig och att dragskåpslarmet är på och fungerar! Om fler lampor lyser (röd eller gul) indikerar det att larmet är avstängt, satt i stand-by-läge, eller att ventilationen är otillräcklig.

Instruktioner

 


Kontaktinformation