MEKÖLs lokaler och utrustning

Senast ändrad: 02 juli 2021

MEKÖL har fem labbsalar. De heter kemilabb 1, 2 och 3, jord-ekologilabb och fysik-geologilabb.
Alla fem labbsalar har 30-32 sittplatser vid labbänkar.
Några labbänkar är av rostfritt stål i JE- och FG-labb.
Kemilabben 1-3 har vardera åtta dragskåp. I de flesta fall skulle alltså 16 studenter kunna laborera i dragskåp i just dessa labbsalar.
Alla labbsalar har skrivtavlor (white boards), 'lärardator' i ett AV-skåp, dataprojektor i taket, filmduk, möjlighet att koppla in egen minnessticka, egen PC osv. AV-utrustningen påminner om det som finns i vanliga undervisningssalar på campus för övrigt.
Självklart finns också labbänkar, stolar, dragskåp, förvaringsskåp, diskbänkar, torkställ, vågar, värmeskåp och mycket annat som behövs för labbverksamheten.

Kemilabb 1-3
Sal A2043, A2051 och A2059.

De tre salarna har alla samma grundläggande utseende:
32 sittplatser eller 16 platser vid dragskåp (8 dragskåp), 2 diskbänkar, vågar, värmeskåp, värmeplattor, e-kolvar, bägare, magnetomrörare m.m

 
I kemilabb 3 (Sal A2059) är två av dragskåpen i syratåligt material och är utrustade med skrubber för tvättning av dragskåp och ventilationskanaler med vatten. Dessa dragskåp används t.ex. då Kjeldahl-försök utförs.  
Jord-ekologi- och fysik-geologi-labb
Sal A2068 och A2076
Här är flera labbänkar i rostfritt för att passa labbar inom t.ex. ekologi och markvetenskap. Endast ett dragskåp finns per labb.
Alla 32 sittplatserna är vända åt samma håll, mot tavlan.
Båda labbsalarna kan delas i halv-storlek med hjälp av en vikvägg. Vid behov kan t.ex. bara ena halvan av FG-labb utnyttjas.
 
I alla labbsalar finns labbrockar för utlåning under dagens laboration.
Vågar och värmeskåp finns också.
Skåp och lådor kan innehålla t.ex. Voll- och Vogel-pipetter eller magnetomrörare och mätkolvar.
Utrustning som finns på plats varierar lite beroende på labbsal.
   
  
Kemikalier har vi till allra största delen i kemikalie- och lösningsmedelsförrådet bakom en brandsäker dörr.

Kontaktinformation