Medarbetarwebben

Miljöarbete vid MVM-centrum

MVM-centrum och dess institutioner bedriver ett aktivt miljöarbete enligt ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001.

miljologga.jpg

Miljöpolicy

SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

ISO 14001 Stående Sv 750x423.png

Vad är ett miljöledningssytem?

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera företags och organisationers miljöarbete. Syftet med ett miljöledningssystem är att minska miljöpåverkan från organisationen.

MVM:s miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001.

Klicka här för att ladda hem en broschyr som kortfattat förklarar MVM:s miljöledningsssytem.