Vaktmästare

Senast ändrad: 02 november 2021

Vaktmästaren i MVM-huset ser vi oftast under postrundan eller när vi behöver praktisk hjälp. Ronald är en nyckelperson i huset och sköter också lånekort för konsulter, godsmottagning, farligt avfall och mycket annat.

Vad ansvarar vaktmästaren för?

 • Post (utdelning och hämtning; rekommenderade brev) och paket
 • Godsmottagning
 • Enstaka varutransporter, ta med dej rätt kundnummer
 • Laminering
 • Enklare limbindning
 • Ömtåligt gods
 • Korthållare till passerkort
 • Byte av lampor och lysrör
 • Tömning av returpapperskärl
 • Påfyllning av kopieringspapper (Ej service av kopiatorer)
 • Kontroll och byte av gaspaket (argon)
 • Förvaring av farligt avfall och ombesörjning av borttransport
 • Förvaring av elektronikskrot (Ej datorer)
 • Påfyllning av förstahjälpen-utrustningen
 • Rengöring av whiteboard i möteslokaler
 • Utdelning av frukt  
 • Mindre ommöbleringar

Det här kan du göra själv i vaktmästeriet:

 • Pumpa dina cykeldäck
 • Blåsa rent utrustning
 • Spola av utrustning
 • Torka utrustning i värmeskåpet

Postrutiner (ungefärliga tider):

 • Kl. 9: Insamling av utgående post
 • Kl. 10: Utdelning av inkommande post
 • Kl. 10 - 11: Utdelning av inkommande paket
 • Kl. 14: Insamling av utgående post

Spara

Spara

Spara

Ett viktigt ansvarsområde är det farliga avfallet. Det finns ett särskilt rum där detta samlas in. 

Skylt brandfarliga vätskor och frätande ämnen
Här inne förvaras farligt avfall i väntan på borttransport. (Foto: Ulrika Hurtig)

Det farliga avfallet, till exempel kemiskt avfall och elektronikskrot (förutom datorutrustningar), samlas i det här rummet.

Hassse i rummet för farligt avfall
Här står Hans inne i rummet för farligt avfall. Den stora trälåren i förgrunden är för elektronikskrot. (Foto: Ulrika Hurtig)

Varje institution har sina egna lådor för farligt avfall. Man ska också skriva upp vad man kastar på en lista så att den som sedan ska hantera avfallet vet hur det ska hanteras.

Institutionernas lådor för farligt avfall samt en lista
Här har institutionerna sina egna avfallslådor. Glöm inte att skriva upp vad du kastar! (Foto: Ulrika Hurtig)

Strax utanför rummet för farligt avfall finns tryckluft för att blåsa rent utrustning eller pumpa cykeldäck. Enligt Ronald kan man även pumpa hjulen till bilen. Det finns en avspolningsplats där man kan spola av sin fältutrustning, till exempel spadar och stövlar. I värmeskåpet kan man torka stövlar och kläder.

spolplats
Spolplats för fältutrustning. (Foto: Ulrika Hurtig)

Vid vaktmästeriet finns också husets godsmottagning. Här tar vaktmästarna emot varor som kommer, de granskar att varorna inte är skadade, kvitterar samt ser till att varorna kommer till rätt mottagare i huset.