Uppföljning och revisionsresultat

Senast ändrad: 13 september 2021

Här presenteras statistik över MVM-centrums miljöaspekter samt resultat från externa och interna revisioner.

SLU:s miljömål

Status för SLU:s miljömål.

Redovisande dokument från och med 2021

Rapporter från revisioner, med mera, finns i SLU:s centrala miljöhandbok.

Uppföljning och miljömål MVM-certifikatet (2012-2020)

Uppföljning av MVM:s miljöaspekter finns på miljöledningssystemets SharePoint.

Revisioner MVM-certifikatet (2012-2020)

Program och rapporter från interna och externa rapporter finns på miljöledningssystemets SharePoint. Logga in med AD.


Kontaktinformation

Cecilia Bandh (institutionen för mark och miljö)
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 072-4543775