Uppföljning och revisionsresultat

Senast ändrad: 02 maj 2019

Här presenteras statistik över MVM-centrums miljöaspekter samt resultat från externa och interna revisioner.

Uppföljning

Uppfölningen styrs av dokument SLU-292 Uppföljning MVM, och resultatet sammanställs i en bilaga till det dokumentet.

Nedan följer en sammanfattning av utvalda miljöaspekter [kommer snart].

Klicka här för att läsa status för miljömålen.

Revisioner


Kontaktinformation
Cecilia Bandh, Biträdande laboratoriechef
Institutionen för mark och miljö, Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 0724543775

Gunilla Mårsäter, Laboratorieingenjör 
Speciallokaler för undervisning, Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl) 

Sidansvarig: MVM-miljo@slu.se