Uppföljning och revisionsresultat

Senast ändrad: 29 augusti 2019

Här presenteras statistik över MVM-centrums miljöaspekter samt resultat från externa och interna revisioner.

MVM:s miljömål

Status och uppföljning av MVM:s miljömål

SLU:s miljömål

Status för SLU:s miljömål.

Uppföjning miljöaspekter

Uppföljning av MVM:s miljöaspekter finns på miljöledningssystemets SharePoint.

Revisioner

Program och rapporter från interna och externa rapproter finns på miljöledningssystemets SharePoint. Logga in med AD.


Kontaktinformation
Cecilia Bandh, Biträdande laboratoriechef
Institutionen för mark och miljö, Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 0724543775

Gunilla Mårsäter, Laboratorieingenjör 
Speciallokaler för undervisning, Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl)
gunilla.marsater@slu.se

Sidansvarig: MVM-miljo@slu.se