Omklädningsrum

Senast ändrad: 04 april 2018

På bottenplanet finns personalens omklädningsrum.

På bottenplanet i huset, plan 2, finns personalens omklädningsrum i laboratoriekorridoren. Det finns ett omklädningsrum för herrar...

Omklädningsrum för herrar
Bara för herrar i personalen. (Foto: Ulrika Hurtig)

...och ett för damer.

Omklädningsrum för damer
Här sker omklädning endast för damer. (Foto: Ulrika Hurtig).

Inne i omklädningsrummen finns skåp, bänkar och dusch.

Omklädningsrum med skåp och bänkar
Inne i damernas omklädningsrum. (Foto: Ulrika Hurtig) 

Spara


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273