Skrivare och kopiatorer

Senast ändrad: 08 januari 2019

Det finns 13 nätverkskopplade skrivare-kopiatorer i MVM-huset. Dessa tillhör SLU Print och är en gemensam copy-printlösning för såväl anställda som studenter.

Skrivare kopiator
Skrivarna är också kopiatorer och kan även scanna. (Foto: Ulrika Hurtig)

SLU:s IT-avdelning ansvarar för driften av SLU Print. IT-avdelningen ser till att maskinerna får service, att kopieringspapper levereras till huset, ombesörjer byte av toner till maskinerna samt tar emot felanmälan. Det är vaktmästaren som fyller på med papper till kopiatorställena. 

När du felanmäler måste du ange...

  • användarnamn
  • mobilnummer (för studenter)
  • maskinens namn (står på etiketten på framsidan av maskinen)
  • tidpunkt
  • symtom på felet 

Maskinens namn
Den här maskinen heter SLU000041 och står hos institutionen för vatten och miljö. (Foto: Ulrika Hurtig)

Spara


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273