Säkerhet

Senast ändrad: 08 januari 2019

Här kan du läsa om säkerhetsfrågor, det vill säga allt från larm och brandskydd till räddningsstationer och hjärtstartare.

I MVM-huset finns det brandfarliga varor som förvaras på särskilt sätt.

Huset är utrustat med brandlarm som både låter och blixtrar. Larmet är anslutet till Brandförsvaret. Inbrottslarmet i huset är alltid inkopplat.

Här finns vattensprinkler i hela byggnaden och på flera ställen hittar du räddningsstationer med utrustning.

Hissarna har nödsignalsknappar liksom RWC ("handikapptoaletter"). Larmet är kopplat till en larmcentral. 

Spara


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273