Hur gör vi med vårt avfall?

Senast ändrad: 02 juni 2020

Institutionerna i MVM-huset har en gemensam hantering av avfall. Avfallet sorters i olika fraktioner.

Farligt avfall

Farligt avfall kräver särskilda tillstånd när det gäller hantering och transport:

  • Radioaktivt avfall hanteras av behörig personal enligt Strålskyddsmyndighetens föreskrifter.
  • Kemiskt avfall samlas i rummet för farligt avfall, A3078, tills det transporteras bort. Flytande avfall från laboratorierna förvaras i särskilda, godkända kärl. Avfallet paketeras, märks och hämtas av Ragn-Sells (transportillstånd).
  • Elektronikskrot - utom datorer, skärmar och mobiler - samlas i en särskild behållare för farligt avfall i rum A3078.
  • Datorer, skärmar och mobiler hanteras enligt instruktioner från SLU:s IT-avdelning, det vill säga utrustningen mellanlagras i IT-samordnarnas förråd, rum A1100.
  • Batterier och glödlampor samlas i särskilda behållare i källsorteringsrummet, A3084.
  • Lysrör och stickande och skärande avfall samlas i särskilda behållare i rummet för farligt avfall, A3078. SLU-Service transporterar bort dessa på beställning.

Konventionellt avfall

  • Organiskt, plast, glas, metall och brännbart avfall sorteras i lunchrummet. Lokalvårdarna tömmer kärlen i särskilda behållare i källsorteringsrummet. Matavfall kan även slängas i  kärl vid fruktskålarna på våning 4, samt i kärl vid fikastationerna. 
  • Returpapper samt plast- och pappersförpackningar sorteras i särskilda behållare vid husets kopieringsplatser.
  • Brännbart avfall och returpapper sorteras i arbetsrummen. Lokalvårdarna tömmer det brännbara som sorteras i papperskorgar. Lådorna med returpapper tömmer var och en i tunnor vid kopieringsplatserna.
  • Tonerkassetter samlas i en särskild behållare i varumottagningen, A3080, för att sedan skickas i retur.

Kontaktinformation

Cecilia Bandh (institutionen för mark och miljö)
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 072-4543775