Vår forskning på Wikipedia

Senast ändrad: 22 februari 2013

SLU uppmuntrar forskare att bidra till Wikipedia. Det finns mycket att vinna på att sprida sin kunskap där alla redan läser. SLU:s forskning blir synlig och Wikipedia blir en bättre informationskälla. Ett smart sätt är att utnyttja pressmeddelanden eller faktablad som då får ett nytt liv.

Kom i gång med Wikipedia

Du som är doktorand, forskare, analytiker eller kanske emeriterad kan med din kunskap bidra till att andra får lära något nytt, eller få fördjupad insikt i ett ämne. Det är inte svårt!

  • Det första du måste göra är att skaffa ett användarkonto. SLU använder mallar för att avsändaren ska bli tydlig.
  • Sök på ditt ämne. Ofta finns en påbörjad artikel på Wikipedia som du kan bidra till.
  • Utnyttja information från pressmeddelande, faktablad med mera där du redan formulerat dig på ett lättbegripligt sätt. Klipp ut några meningar. Ange källa (inte pressmeddelandet utan till exempel den vetenskapliga artikeln som ligger till grund för pressmeddelandet).
  • Doktorander har ett gyllene tillfälle att bidra när de har skrivit klart avhandlingen.

Wikipedia och pressmeddelanden

Det finns flera exempel från SLU på att antalet sökningar på Wikipedia om ett ämne ökar när ett pressmeddelande har skickats ut. Därför är det bra att uppdatera WIkipedia med den nya informationen samtidigt som pressmeddelandet blir offentligt.

Bakgrund

År 2013 påbörjade SLU och Wikimedia Sverige ett projekt för att hjälpa forskare att bidra till Wikipedia. Initativtagare var Olle Terenius, då forskare på SLU. Nu innefattar projektet ett tiotal lärosäten och forskningsinstitut i Sverige och drivs med stöd från Vetenskapsrådet.

Tack vare wikipediaprojektet finns många, mer eller mindre, aktiva Wikipedianavändare på SLU. De bidrar inte bara till svenska Wikipedia. Genom att skriva också på andra språk (framförallt engelska) får en världsomspännande läsekrets tillgång till insatta artiklar och beskrivningar inom de ämnen där SLU:s forskare har stor kunskap. På köpet får man en dialog och diskussion med användarna/läsarna.

Inspelat seminarium Wikipedia och forskningskommunikation

Vetenskapsrådet har anordnat en serie digitala träffar, som de kallar FFF pop-up. FFF anspelar på den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation. Den 10 september 2021 handlade FFF pop-up från hur världens största uppslagsverk kan användas för att sprida forskning.

Träffen kan ses på Youtube: Så kan kommunikatörer och forskare använda Wikipedia (47:22 min).