Utomhusmiljön och parkeringar

Senast ändrad: 19 januari 2021

Det är fastighetsägaren Akademiska Hus som ansvarar för utomhusmiljön kring MVM-huset.

För närvarande är NCC anlitat som entreprenör för att sköta gräsklippning, ogräsrensning samt snö- och halkbekämpning.

Det finns gott om parkeringar nära MVM-huset. Den närmaste cykelparkeringen finns söder om MVM-huset. Tänk på synskadade och parkera inte utanför entréerna!

Tryckluft för cykelpumpning finns på Biocentrums norra sida, vid teknikbyggnaden. Det är Akademiska Hus som bjuder på luften.

Under sommarhalvåret finns en särskild parkeringsyta för motorcyklar, mellan MVM-huset och Biocentrum. 

Magnolia
Mellan MVM-huset och Biocentrum finns inte bara motorcykelparkering utan också ett magnoliaträd. (Foto: Ulrika Hurtig)

Det finns flera bilparkeringar nära MVM-huset. En parkering finns norr om huset, med infart från Ulls väg. Ytterligare parkeringar finns i angränsande kvarter och väster om Friskis & Svettis. 

P-automat för motorvärmare
Från och med november till och med mars är parkeringsplatserna med motorvärmaruttag avgiftsbelagda. (Foto: Ulrika Hurtig)

Platser med motorvärmaruttag är avgiftsbelagda under tiden november - mars. Akademiska Hus ansvarar för parkeringarna. QPark sköter parkeringsövervakningen på hela Ultunaområdet.

 Laddstolpe till elbil
Laddstolpe för elbilar. (Foto: Ingrid Nordmark)

Det finns fyra parkeringsplatser med laddstolpe för elbil bakom Friskis & Svettis och sex platser på parkeringen vid Kunskapsträdgården.

Spara

Spara


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273