Cyklar på Campus Ultuna

Senast ändrad: 10 april 2024
cyklar under tak

Vid Ultuna campus vill vi minska vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor. Detta gör vi genom att uppmuntra och förbättra möjligheterna att resa med cykel till/från arbete och ge möjlighet att göra tjänsteresor med cykel.

SLU är en cykelvänlig arbetsplats

Uppsala kommun har initierat projektet Cykelvänlig arbetsplats, som numer heter "Cykelvänligast", i syfte att förbättra arbetstagares hälsa och vår gemensamma miljö. SLU är självklart med och bidrar till att minska våra utsläpp och förbättra medarbetarnas hälsa. För mer information om projektet vänligen se Uppsala kommuns hemsida.

Ultunas "do-it-yourself" cykelverkstad

Var: Ulls väg 24 (i den röda tegelbyggnaden till höger om VHC)

Om cykelverkstaden: Verkstaden ger studenter och anställda på SLU en möjlighet att själva underhålla och laga sina cyklar – helt gratis! I verkstaden finns alla de nödvändiga verktygen för att laga stora och små cykelproblem, samt en del reservdelar om något behöver bytas ut. Att använda verkstaden, verktygen och reservdelarna är helt gratis.

Verkstaden är öppen på torsdagseftermiddagar. Studentvolontärer finns på plats under öppningstiderna för att assistera och svara på cykelfrågor. Kika på verkstadens Facebooksida för uppdaterad information om öppettider.

Varför en DIY cykelverkstad?
Daniel Valentini är doktorand i landskapsarkitektur och hans avhandlingsprojekt handlar om urban cykling och hur cykling i städer kan underlättas. Daniel tänkte att en DIY cykelverkstad skulle vara ett bra sätt att ta cykelunderhåll närmare cyklisterna. År 2019 startade Daniel cykelverkstaden med hjälp av medel från SLU:s klimatfond.

Vill du bli volontär?
Vi letar efter studenter som vill vara med i volontärsteamet och lära sig nya färdigheter. Ingen tidigare erfarenhet av cykelreparationer är nödvändig. Kontakta mig gärna för mer information på Daniel.valentini@slu.se.

Tjänstecyklar

Vid campus Ultuna kan medarbetare låna tjänstecyklar och lättare verktyg.

MVM
-

ULL
I Ulls hus finns en elcykel för utlåning till medarbetare. Elcykeln bokas via Outlook (tjanstecyklar.ull@slu.se). Mer information om hur du går tillväga hittar du i rutinen för Ulls tjänstecykel eller hos Servicecenter i Ulls hus.

BIOCENTRUM
-

VHC
På VHC finns tre cyklar och cykelhjälmar för utlåning till medarbetare inom verksamheterna på VHC. Cyklarna bokas i receptionen på VHC. Receptionen förmedlar kontakt för lån av enklare cykelverktyg.

EKOLOGICENTRUM
Vid Ekologicentrum finns en elpackpyckel, en lastcykel och två vanliga cyklar inklusive hjälmar samt enklare verktyg till låns. Bokningslista finns hos intendenturen