Miljöhandbok för MVM

Senast ändrad: 22 maj 2019

Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till gällande miljöarbetet inom certifikatets verksamheter. Alla styrande dokument är samlade i det SharePoint-baserade dokumenthanteringssystemet Edda.


Kontaktinformation
Cecilia Bandh, Biträdande laboratoriechef
Institutionen för mark och miljö, Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 0724543775

Gunilla Mårsäter, Laboratorieingenjör 
Speciallokaler för undervisning, Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl) 

Sidansvarig: MVM-miljo@slu.se