Miljöhandbok

Senast ändrad: 13 september 2021

Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till gällande miljöarbetet inom certifikatets verksamheter. Alla styrande dokument är samlade i det SharePoint-baserade dokumenthanteringssystemet Edda.

SLU:s Miljöhandbok

De flesta rutiner för miljöarbete är gemensamma för hela SLU. Både SLU-gemensamma och lokala rutiner finns i SLU:s Miljöhandbok.

Rutiner MVM

Revisioner och ledningens genomgång

Äldre dokument

Uppföljning MVM-certifikatet (2012-2020)

Avvikelser och förbättringsförslag

Avvikelser och förbättringsförslag lämnas genom IA. Det går också bra att maila (MVM-miljo@slu.se) eller kontakta mailsamordnarna på annat sätt.


Kontaktinformation

Cecilia Bandh (institutionen för mark och miljö)
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 072-4543775