Miljöhandbok för MVM

Senast ändrad: 10 september 2019

Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till gällande miljöarbetet inom certifikatets verksamheter. Alla styrande dokument är samlade i det SharePoint-baserade dokumenthanteringssystemet Edda.

Introduktion till miljöledning

Miljöpolicy och miljömål

Verksamheten

Rutiner

Dokumentstyrning

Revisioner och ledningens genomgång

Uppföljning

Avvikelser och förbättringsförslag


Kontaktinformation
Cecilia Bandh, Biträdande laboratoriechef
Institutionen för mark och miljö, Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 0724543775

Gunilla Mårsäter, Laboratorieingenjör 
Speciallokaler för undervisning, Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl)
gunilla.marsater@slu.se

Sidansvarig: MVM-miljo@slu.se