Om du skadar dig

Senast ändrad: 02 november 2021

MVM-huset är väl rustat om du skadar dig.

Det finns hjärtstartare i entrén och på plan fyra.

Laboratoriekorridorerna har många nödduschar. Det finns även en nöddusch i vaktmästeriet.

Om du skadar dig  och till exempel behöver första-hjälpen-material, hittar du detta vid husets räddningsstationer. Räddningsstationerna finns på många ställen i huset.

Första hjälpen
Första hjälpen finns vid husets räddningsstationer! (Foto: Ulrika Hurtig)

Spara


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273