Brandskydd, räddningsstationer och återsamlingspunkt

Senast ändrad: 08 januari 2019

MVM-huset har ett gott brandskydd med larm och många räddningsstationer.

I MVM-huset finns ett brand- och utrymningslarm. Det är dels en signal från en ringklocka, dels ett blixtrande ljus som tänds. Larmet är anslutet direkt till Brandförsvaret.

Varje institution har ett antal brandledare som är behjälpliga vid brand. Brandledarna utses av prefekterna och får särskild utbildning kring utrymning vid brand.

Vattensprinkler finns i hela huset liksom flera räddningsstationer

Symbol för räddningsstation
Symbolen för räddningsstation. (Foto: Ulrika Hurtig)

Varje räddningsstation innehåller brandfilt, första-hjälpen-utrustning och en tavla med en utrymningsplan...

Räddningsstation
Räddningsstation med utrymningsplan. (Foto: Ulrika Hurtig)

...samt naturligtvis handbrandsläckare.

Skumsläckare
Handbrandsläckare med skum. (Foto: Ulrika Hurtig)

Studera gärna utrymningsplanen så att du ser var det finns nödutgångar och brandutrustning med mera samt var återsamlingspunkten är.

 Återsamlingsplats skylt närbild
Var finns återsamlingspunkten? (Foto: Ulrika Hurtig)

Återsamlingspunkten för oss som arbetar i MVM-huset finns på Gerda Nilssons väg 3 (nära parkeringen vid varumottagningen/vaktmästeriet).

 Återsamlingsplats
Här återsamlas vi! (Foto: Ulrika Hurtig)

 

Spara

Spara

Fakta:

Om brandlarmet går...

Om det börjar brinna och brandlarmet går ska du utrymma huset. Följ utrymningsskyltarna för att ta dig ut. Alla trapphus är utrymningsvägar. Branddörrar stängs automatiskt så att röken inte sprids. Du ska inte använda hissarna!


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273