Kontakta miljösamordnaren och miljörepresentanterna

Senast ändrad: 30 maj 2022

Här finns information om hur du kontaktar miljösamordnaren och miljörepresentanterna för att lämna förbättringsförslag och avvikelserapporter, ställa frågor eller lämna andra kommentarer.

Avvikelser och förbättringsförslag

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med våra rutiner kan du anmäla ärendet i vårt ärendehanteringssystem (länk nedan). Syftet med att rapportera avvikelser eller lämna förbättringsförslag är att brister och fel ska bli hanterade och leda till att vi hela tiden förbättrar oss inom miljöområdet. Alla medarbetare och studenter kan bidra.

Anmäl ett miljöärende >>

På samma sida kan du skapa ärenden som rör andra hus på SLU, samt rapportera incidenter och lämna förbättringsförslag som rör arbetsmiljö, säkerhet, egendom och kvalitet.

E-post

Det går också bra att skicka e-post direkt, antingen till den gemensamma adressen mvm-miljo@slu.se, eller till miljösamordnaren/miljörepresentanterna direkt, se adresser under kontakt nedan.


Kontaktinformation

Cecilia Bandh (institutionen för mark och miljö)
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 072-4543775