IT

Senast ändrad: 08 december 2022

IT-stöd i MVM-huset

Husets tre institutioner har organiserat sin IT-Support på olika sätt.

Institutionen för vatten och miljö och institutionen för energi och teknik har egna systemadministratörer. Herman Paz respektive Sven Smårs.

Inom institutionen för mark och miljö är det Fredrik Åkerfeldt och Oskar Andersson från SLU's IT-avdelning som löser problem som rör jobbdatorer och programvaror.

Alla problem och frågor som rör webbverktyg EpiServer, e-mailsystemet, SLU-print-skrivare, Datorsalar och datorerna i datorsalarna med mera hanteras av SLU's gemensamma IT-stöd. 

 

Fakta:

Kontaktinformation för de olika institutionerna:

Institutionen för energi och teknik:
Sven Smårs kortnummer 2633,
018-67 26 33
support-mailbox: et-itsupport@slu.se

Institutionen för mark och miljö:
mark-it@slu.se

Institutionen för vatten och miljö:
Herman Paz kortnummer 3130,
018-67 31 30

 


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273