Anslagstavlor

Senast ändrad: 08 januari 2019

Det finns flera anslagstavlor på entréplanet i MVM-huset.

När du kommer in genom huvudentrén i MVM-huset ser du husets officiella anslagstavla till vänster. Ovanför den finns informationsskärmar. På anslagstavlan finns också ett posterställ för postrar i formatet 70 x 100 centimeter.

Vill du visa något i posterstället, prata först med din prefekt! Kontakta sedan Mats Linde eller vaktmästeriet för montering.

Vill du sätta upp anslag på anslagstavlan, lägg anslagen i plastboxen utanför kurssekretariatet (direkt till höger om entrén utifrån sett) märkt med ANSLAGSTAVLAN.

Material till anslagstavlan
Här lägger du material till anslagstavlan. (Foto: Ulrika Hurtig)

Studenterna har en egen anslagstavla som sitter på baksidan av hissen till höger när du kommer in genom entrén utifrån.

Studenternas anslagstavla
Studenternas anslagstavla. (Foto: Ulrika Hurtig)

Fack- och professionsorganistionerna har också en anslagstavla. Den finns nära den norra hissen (hissen närmast Uppsala centrum).

Anslagstavla för fack och professionsorganisationer
Fack- och professionsorganisationernas anslagstavla. (Foto: Ulrika Hurtig).

På glasdörrarna in till institutionerna och laboratorierna finns enkla plastfickor i A4-format för anslag om evenemang som ligger nära i tiden. Plastfickorna kan användas åt båda hållen, det vill säga både inåt korridorerna och utåt. Men glöm inte att ta bort dina anslag när evenemangen har varit!

A4 plastfickor på glasdörr
Här kan du sätta upp A4-affischer med information om sådant som händer snart. (Foto: Ulrika Hurtig)

Spara

Spara


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273