Information för kursansvariga

Senast ändrad: 10 november 2023
Lab BÖL

BÖL-laboratorier kan bokas för all utbildning inom SLU och extern.

Kapacitet och utrustning 

Anläggningen omfattar tre praktiska laboratorier BÖL 1, BÖL 2 och BÖL 3 (upp till 40 studenter vardera) och autoklav-, kemi-, mediumberednings-, gelelektroforesrum.

Laboratorierna är fullt utrustade för praktisk utbildning inom botanik, mikrobiologi, molekylärbiologi, t.ex.

  • Dragskåp, biologiska säkerhetsskåp
  • Mikroskop
  • Spektrofotometrar
  • Autoklav
  • Vågar
  • Pipetter
  • Förbrukningsmaterial (Eppendorfs, petriskålar, etc.)

Bokning

Laboratoriebokning

Det finns ingen deadline för BÖL-bokning. Vi rekommenderar dock att du dubbelkollar ditt kursschema hos oss före 15 maj (period 1, 2) eller 15 november (period 3, 4), dvs innan du skickar in din förfrågan om föreläsnings- och seminarielokaler för att säkerställa att BÖL är reserverad för dina labbövningar.

Det går inte att boka BÖL själv via TimeEdit! Maila alltid din förfrågan till Bettina Müller. Mejla antal laboratorier du vill boka, datum och tider samt förväntat antal studenter. Din bokning kommer att synas i TimeEdit senast fyra veckor innan terminsstart.

För att genomföra undersökning i BÖL via Tentamensservice (länk), förboka dag och tid genom Bettina Müller. Följ annars Tentamensservices instruktioner för att slutföra bokningsprocessen.

Ett levande bokningsschema för innevarande och kommande period finns här.

Se BÖL-priserna här (under Priser).

Utrustningsbokning

Under Biology Exercises Course Laboratories här. För åtkomst utanför platsen, vänligen anslut via SLU VPN. Där kan du boka t.ex. mikroskoper, PCR-maskiner med mera.

Se manualen hur du bokar utrustningen här.

Produkter

Specialprodukter för din kurs, såsom enzymer, kan beställas via BÖL. De kan endast beställas om Proceedo № eller företagsnamn, katalognummer och kostnad anges. Formulär utan dessa uppgifter kommer inte att behandlas! Maila ett ifyllt formulär till Albina Bakeeva minst 30 dagar innan kursstart.

Gilson pipetter bokning

Maila ett ifyllt formulär till Albina Bakeeva minst 30 dagar innan kursstart.

Innan labbet börjar

Obligatoriskt introduktionsmöte

Innan de börjar arbeta eller undervisa på BÖL måste kursledaren och alla kurslärare träffa Albina Bakeeva för att lära sig BÖL:s regler och rutiner. Kursledaren ansvarar för att övervaka alla delar av kursen på BÖL. Mötet ska upprepas inför varje kurs.

Entrékort

Behöver du tillgång till BÖL, kontakta intendent Magnus Åberg, telefon 018 67 1297. Ange datum, CC Albina Bakeeva.

Projektor och dator

Om projektor eller dator inte fungerar i huvudlabb kontakta IT-support, telefon 018 67 6600 eller maila support@slu.se.

Säkerhet och regler

Brandsäkerhet

För en säker lärmiljö på BÖL måste du och kursassistenter känna till var akutresurserna finns: duschar, släckare, utrymningsvägar, samlingsplats, hjälpboxar, hjärtstartare och sjukrum. Informera dina elever om dessa åtgärder innan de går in i BÖL för att säkerställa deras säkerhet.

Risker 

Identifiera faror i samband med din kursaktivitet och utvärderade riskerna. Vi rekommenderar att ta med detta i ditt labbkompendium. Använd SLU:s kemikaliehanteringssystem KLARA för att hitta information om kemikalierisker och personligt skydd. Sök här på kemisk produktnamn, CAS-nummer eller artikelnummer.

Kursledaren ansvarar för att alla metoder och procedurer som används vid förberedelser och labbövningar är dokumenterade och tillgängliga i KLARA.

Regler

Läs laboratoriets regler och rutiner. Du kan även hitta en tryckt version av reglerna i BÖLs tre huvudlabb.

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy och Miljöcertifiering ISO 14001 av BioCenter, mål och miljöhandboken finns här. Det är avgörande att planera ditt arbete i enlighet med dessa riktlinjer och att informera eleverna om relevant information innan du går in på BÖL.

Under och efter labbet

Trasig utrustning

Rapportera trasiga saker med formuläret för trasig utrustning och skicka det till Albina Bakeeva.

Kylrum

Kylrummet är inte för långtidsförvaring, använd det endast under kursen. Markera inte hyllor, märk dina lådor.

Studentskåp

Påminn dina studenter att tömma skåpen efter avslutad kurs. Efter varje termin kommer eventuella hänglås som lämnas kvar att skäras upp och gå till spillo.

Ventilation

Glöm inte att starta ventilationen i BÖL 1, 2 och 3. Tryck på timerknappen bredvid en av dörrarna, i max 4 timmar.

Kom ihåg att allt som plockades från hyllorna ska läggas på sin plats! Du bör lämna labbet i samma skick som du fick det!