Resurser

Senast ändrad: 14 september 2022

Här hittar ni information om gemensamma resurser och servicefunktioner på BioCentrum.

Obs: Om du ansluter från en dator utanför SLUs nätverk måste du använda en VPN-anslutning - instruktioner finns här

BioCentrum IT

Här hittar du information om hur IT-frågor/IT-stöd hanteras på BioCentrum

 

Bokning av odlingsutrymme

Portal
för bokning av odlingskammare i fytotronen, plats i växthus eller lysimeter.

Dator och AV bokning

Portal för bokning av lånande datorer, projektorer, mikrofoner, hörlurar, konferenshögtalare, kameror och fälthögtalarvästar.

 

Bokning av laboratorieinsturment

Portal för bokning av laboratorieinstrument tillhandahållen av de olika avdelningarna. Såsom ljus/stereo- och konfokalmikroskop, fermentorer, plattläsare, vätskeapparater, gaskromatografer etc.

 

Konfokalmikroskopi

Här hittar du information om BioCentrums konfokalmikroskop och hur man bokar det.

Instrumentlistan

En lista på forskningsutrustning och instrument som finns på BioCentrum och var de finns placerade.

 

BioCentrums hemsida och informationsskärmar

Om du vill komma ut med information om seminarier, kurser eller andra evenamang skicka ett email till:
bioc-media@slu.se

 Miljöcertifiering av BioCentrum

Från och med februari månad är arbetet igång med att miljöcertifiera BioCentrum. Du kan hitta mer info om processen här.

 

Felanmälan/avvikelserapportering

Här hittar du information om hur du rapporterar in fel och brister på byggnaden.

 Vaktmästare

Kontaktuppgifter till BioCentrums vaktmästare Robert Andersson.

 

Olika dokument / manualer:
Hus ritningar


Kontaktinformation