Kontakt

Senast ändrad: 30 november 2023

Kontakter rörande Uppsala BioCenter

Föreståndare för BioCentrums intendenturråd
Mats Sandgren
mats.sandgren@slu.se
tel. 018-673179

Biträdande föreståndare för intendenturrådet
Pär Ingvarsson,
par.ingvarsson@slu.se
tel. 018-673230

Intendent
Magnus Åberg
magnus.aberg@slu.se
tel. 018-671294

Webmaster
Les Paul
les.paul@slu.se
tel. 018-672710

Kontakter rörande Institutioner i BioCentrum

Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
75007 Uppsala

Kontakt (prefekt):
Vadim Kessler
vadim.kessler@slu.se
018-671541

Mer kontaktinfo
Personal

Institutionen för skoglig mykologi och patologi
Box 7026
75007 Uppsala

Kontakt (prefekt):
Nils Högberg
nils.hogberg@slu.se
018-671873

Mer kontaktinfo
Personal

Institutionen för växtbiologi
Box 7080
75007 Uppsala

Kontakt (prefekt):
Pär Ingvarsson
par.ingvarsson@slu.se
018-673245

Mer kontaktinfo
Personal

 

Akademikonferens
Box 7059
75007 Uppsala

Kontakt (enhetschef):
Lena Vernersson
lena.vernersson@slu.se
018-671539

Mer kontaktinfo
Personal

Institutionen för akvatiska resurser
Box 7018
75007 Uppsala

Kontakt (prefekt):
Noél Holmgren
noél.holmgren@slu.se
+46104784093

Mer kontaktinfo
Personal

 


Kontaktinformation