Närservice

Senast ändrad: 20 juni 2022

Närservicen på BioCentrum sköter post- och pakethantering, lysrörsbyten, påfyllning av kopieringspapper och liknande. Dessutom hjälper vi till med iordningställande av allmänna ytor såsom mötesrum, korridorer och postrum, och även kontorsrum.

BioCentrums två närservicetekniker heter Robert Andersson och Ulrika Nielsen. De finns i huset c:a 7-15 på vardagar.

De nås via e-post: BioCentrum_vaktmastare@slu.se

och telefon: 018-672822 (Robert), 018-671244 (Ulrika).