Infrastruktur för växtodlingsforskning (Odlingsanläggningen)

Senast ändrad: 26 juni 2024
Klimatkammare, Capsella, fytotronen. Foto.

Vid odlingsanläggningen kan du odla växter och organismer, mäta utlakningsförluster från mark och provta markvatten. Vi välkomnar bokningar från forskare inom SLU såväl som från andra universitet och företag.

Odlingsanläggningen drivs av Odlingsanläggningen drivs av intendenturerna vid BioCentrum, Ekologicentrum och Mark-vatten-miljö-centrum och består av:

  • klimatkammare, 12 st
  • odlingsrum, 17 st
  • odlingsskåp, 29 st
  • växthusavdelningar, 32 st
  • nätgård
  • lysimeter-anläggning

Fytotronen vid BioCentrum

Fytotronen är en GMO-säkrad anläggning. I Fytotronens fyra avdelningar med klimatkammare, odlingsrum och odlingsskåp, erbjuds full kontroll över klimatet. Tappställen för näringslösning och avjoniserat vatten finns i klimatkammare och odlingsrum.

Växter i fytotronens klimatkammare. Foto.

Tekniska detaljer

Är utrustad med klimatkammare, odlingsrum och odlingsskåp. Klimatkamrarna är de mest avancerade, vilka i första hand är avsedda för krävande experiment.

B-södra, (B120) 7 klimatkammare (A1-A7), 2 odlingsrum (B1-B2) och 2 odlingsskåp (c1-C2).

B-norra, B126) 5 klimatkammare (A8-A12), 2 odlingsrum (B3-B4) och 5 odlingsskåp (C6-C10).

C-södra (C116) 2 odlingsrum (B16-B17).

C-norra (C124) 11 odlingsrum B5-B15, 17 odlingsskåp (C11-C27).

Klimatkammare 5-10m² -5 °C - +35°C, ±1°C 0 - 800 µmol m-2 s-1 40%RH – 85%RH, reglerbar

Odlingsrum 7.3m2 +5°C ‐ +30°C, ±3°C 0 ‐ 250 µmol m-2 s-1

Odlingsskåp 0.6 ‐1.3m2 ‐5°C ‐ +44°C, ±1°C 0 ‐ 600 µmol m-2 s-1 40% RH ‐ 85% RH

Växthus vid BioCentrum

Växthuset består av tre avdelningar med tillhörande planteringsrum och utrymmen för vernalisering och kylförvaring. Växthuset är utrustat med belysning som komplettering till dagsljus. Det har också en tilluftsventilation, som gör att klimatet kan hållas max 3 C över yttertemperatur sommartid. Vintertid kan växthuset hålla +20  C vid en yttertemperatur av -20 C.

Växter i växthus, BioCentrum. Foto.
Tekniska detaljer

3 avdelningar med 3 bord/adv., med bordsbevattning. Vintertid +20°C vid -20°C yttertemperatur. Sommartid kan innetemperaturen hållas ner till 2°- 4°C över yttertemperatur. Tilläggsljus upp till 300 m-2 s-1 Befuktning, (kylning) med dysor. Tappställen för näringslösning, avjoniserat och statsvatten i respektive avdelning.

Växthus vid Ekologicentrum

Växthus vid EkologicentrumDet finns 3 växthus med totalt 14 avdelningar för odling av växter eller uppfödning av insekter. Växthusen är försedda med möjlighet till automatisk bevattning och tillförsel av näringslösning.

Tekniska detaljer

14 avdelningar Vintertid +5°C - +25°C, sommartid är temperaturen beroende av yttertemperaturen då kylning saknas. Upp till 400 m-2 s-1 50% RH ‐ 80% RH. Automatisk bevattning och tillförsel av näringslösning.

Nätgård vid Ekologicentrum

Nätgården är en odlingsyta utomhus täckt av nät för att förhindra intrång av djur. Öppen för bokning 35 veckor under säsong från april t.o.m. oktober. 56 rutor á 3,5 x 3,5 meter.

Nätgården. Foto.

Lysimeter

För att mäta utlakningsförluster och avdunstning från mark och vegetation eller för provtagning av markvatten och markgaser. Anläggningen lämpar sig även för att studera flödesprocesser och hur dessa påverkas av biologiska, fysikaliska och kemiska betingelser i marken. Lysimeteranläggningen består av 150 brunnar med plats för cylindrar i vilka man t.ex. kan placera jordkolonner. Varje brunn är försedd med avlopp och kanalisation kopplade till en underjordisk byggnad. Där kan mät- och provtagningsutrustning installeras för att t.ex. registrera avrinning.

Lysimeter. Foto.

Bokning för användare inom SLU

Användare inom SLU kan boka via ett bokningssystem. Där kan du själv se vad som är tillgängligt och hitta ett utrymme för växtodling som passar dina behov. För bokning av nätgård och lysimeter se kontakt nedan.

Boka utrymme

Vad kostar det? Se prislistan.

Användare utom SLU

Användare som inte arbetar vid SLU kontaktar respektive kontaktperson direkt.