Att tänka på när du söker stipendier

Senast ändrad: 16 januari 2024

NJ-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare och forskarstuderande. Vissa stipendier kan sökas även av examinerade.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21