Forskningsinfrastruktur

Senast ändrad: 19 juni 2023

Vid fakulteten finns ett antal forskningsanläggningar och forskningsinfrastrukturer som kan nyttjas av både forskare vid SLU och externa.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67