August T Larssons gästforskarprogram

Senast ändrad: 16 april 2024
En person i gröna handskar håller en pipett och pipetterar en lösning i ett rör under laboratorieförhållanden.

NJ-fakulteten disponerar den årliga avkastningen på fondkapital som uppstått ur August T Larssons testamente. Fakultetsnämnden beslutade 2011 om att inrätta ett gästforskarprogram finansierat av fondens avkastning.

Gästforskare som antas till programmet ska vara framstående forskare inom sina områden och vara verksamma vid välrenommerade lärosäten världen över.

NJ-fakultetens institutioner är välkomna att föreslå nya gästforskare inom ramen för de återkommande utlysningar i August T Larssons gästforskarprogram. Inkomna förslag bereds av en kommitté för beslut av dekanen.

Gästforskarprogram för att främja spännande och viktiga forskningssamarbeten genom att bjuda in gästforskare från hela världen att berika och berikas av verksamheten vid NJ-fakulteten och SLU.

Programmet gör det möjligt för gästforskare att under loppet av tre år vistas vid fakulteten under kortare perioder (en månad per termin). Kostnader för lön, resor och boende ersätts, liksom för resor mellan SLU:s orter och för en medföljande från gästforskarens grupp.

Utlysningen 2024

Sista dag för ansökan är den 24 augusti. 

Länkar

Läs mer om utlysningen här

Ansökningsformulär

Beskrivning av programmet

Styrande dokument

Övriga länkar

Se vilka som tidigare har antagits till programmet

Se August T Larssons testamente

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kristine Koch
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48