Tidigare mottagare

Senast ändrad: 16 april 2024

August T Larssons gästforskarprogram är till för att främja spännande och viktiga forskningssamarbeten genom att bjuda in gästforskare från hela världen att berika och berikas av verksamheten vid NJ-fakulteten och SLU.

Antagna gästforskare, utlysning 2023

Pablo Gago-Ferrero, Institute of Environmental Assessment and Water Research, Spain

Thomas Höök, Purdue University, USA

Antagna gästforskare, utlysning 2022

Martin Van Ittersum, Wageningen University, the Netherlands

Jonathan Rigg, University of Bristol, UK

Dyllon Randall, University of Cape Town, South Africa

Kati Katina, University of Helsinki, Finland

Antagna gästforskare, utlysning 2021

Keri Facer, University of Bristol, UK

Natalie Dubrovinskaia, University of Bayreuth, Germany

Keith Paustian & Francesca Cotufro, Colorado State University, USA

Antagna gästforskare, utlysning 2020

Allen H Andrews, University of Hawaii, USA

Hermann Jungkunst, University of Landau, Germany

Antagna gästforskare, utlysning 2019

Christine Baduel, Institute of Environmental Geosciences, Frankrike
Värd: Institutionen för vatten och miljö

Vladimir Uversky, University of South Florida, Tampa, USA
Värd: Institutionen för molekylära vetenskaper

Jack H Faber, Wageningen Environmental Research, Nederländerna
Värd: Institutionen för ekologi

Frederick Stoddard, Helsinki University, Finland
Värd: Institutionen för växtproduktionsekologi

Antagna gästforskare, utlysning 2018

Carlos Melian, EAWAG, Center for Ecology and Evolution and Biochemistry and Department of Fish Ecology and Evolution, Schweiz
Värd: Institutionen för akvatiska resurser

Neal Williams, UC Davis, USA
Värd: Institutionen för ekologi

Stephen Redpath, University of Aberdeen, UK
Värd: Institutionen för ekologi

Michael Brett, University of Washington, USA
Värd: Institutionen för vatten och miljö

Antagna gästforskare, utlysning 2017

Alistair R Anderson, Robert Gordon University, UK
Värd: Institutionen för ekonomi

Julia Blanchard, University of Tasmania, Australien
Värd: Institutionen för akvatiska resurser

A.J. Mark Hewison, Institut National de la Recherche Agronomique, Frankrike
Värd: Institutionen för ekologi

Glenn Hicks, University of California, USA
Värd: Institutionen för molekylära vetenskaper

Helmut Hillebrand, Carl-von-Ossietzky University Oldenburg, Tyskland
Värd: Institutionen för vatten och miljö

Christina Postigo, Institute for Environmental Assessment, Spanien
Värd: Institutionen för vatten och miljö

Antagna gästforskare, utlysning 2016

Carl Bolster, USDA-Agricultural Research Service, USA
Värd: Institutionen för mark och miljö

Matthew Cook, Open University, UK
Värd: Institutionen för ekonomi

Nicolas A. Kotov, University of Michigan, USA
Värd: Institutionen för molekylära vetenskaper

Susan L. Senecah, State University of New York, USA
Värd: Institutionen för stad och land

Utlysning 2015

Terho Hyvönen, Naturresursinstitutet, Finland
Värd: Institutionen för växtproduktionsekologi

Santiago Saura, Universidad Politécnica de Madrid, Spanien
Värd: Institutionen för vatten och miljö

Utlysning 2014

John E Banks, University of Washington, USA
Värd: Institutionen för ekologi

Louise Fortmann, University of California, USA
Värd: Institutionen för stad och land

Utlysning 2013

Christina Payne, University of Kentucky, USA
Värd: Institutionen för molekylära vetenskaper

Utlysning 2012

Christine A Watson, Scottish Agricultural College, UK
Värd: Institutionen för växtproduktionsekologi

Matthew P Ayres, Dartmouth College, USA
Värd: Institutionen för ekologi

Utlysning 2011

Thompson Hobbs, Colorado State University, USA
Värd: Institutionen för ekologi

Craig Allen, Nebraska University, USA
Värd: Institutionen för vatten och miljö

Lars Hedin, Princeton University, USA
Värd: Institutionen för ekologi

Sam H Ham, University of Idaho, USA
Värd: Institutionen för stad och land

Andrei Smertenko, Durham University, UK
Värd: Institutionen för växtbiologi