August T Larssons gästforskarprogram

Senast ändrad: 11 november 2022
En del av en avskrift av testamentet. Foto.

NJ-fakulteten disponerar den årliga avkastningen på fondkapital som uppstått ur August T Larssons testamente. Fakultetsnämnden beslutade 2011 om att inrätta ett gästforskarprogram finansierat av fondens avkastning.

Gästforskare som antas till programmet ska vara framstående forskare inom sina områden och vara verksamma vid välrenommerade lärosäten världen över.

NJ-fakultetens institutioner är välkomna att föreslå nya gästforskare inom ramen för de återkommande utlysningar i August T Larssons gästforskarprogram. Inkomna förslag bereds av en kommitté för beslut av dekanen.

Aktuell utlysning våren 2022

Utlysningen är öppen nu och stänger 5 maj.

Läs mer om utlysningen här

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär

Beskrivning

Beskrivning av programmet

Testamente

Se August T Larssons testamente

Tidigare mottagare

Se vilka som tidigare har antagits till programmet


Kontaktinformation

Kristine Koch
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48