Fakultetskansli

Senast ändrad: 31 maj 2024

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Pär Aronsson.

Personal

Eva Andersson Björkman
Utbildningsledare
018-67 16 72, 072-530 37 73
eva.andersson.bjorkman@slu.se

Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
018-67 25 67
par.aronsson@slu.se

Malin Ekström
Handläggare
018-67 10 15, 0730-83 14 65
malin.ekstrom@slu.se

Eva Enström
Fakultetshandläggare
018-67 12 02, 073-842 17 34
eva.enstrom@slu.se

Charlotta Eriksson
Administratör
0730-49 48 81
charlotta.eriksson@slu.se

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
018-67 10 21
marie.forsberg@slu.se

Sanita Fröman
Controller
018-67 10 33
sanita.froman@slu.se

Jeanette Grydz
Utbildningsadministratör
018-67 16 71
jeanette.grydz@slu.se

Sarah Hedenskog
Fakultetshandläggare
sarah.hedenskog@slu.se

Emelie Hodell
Handläggare
emelie.hodell@slu.se

Kristine Koch
Forskningssekreterare, enhetschef
018-67 22 48
kristine.koch@slu.se

Gabriella Persdotter Hedlund
Utbildningsledare
018-67 26 36
gabriella.persdotter.hedlund@slu.se

Sabine Sampels
Handläggare
018-67 20 42
sabine.sampels@slu.se

Zsuzsanna Sundström
Fakultetshandläggare, enhetschef
018-67 12 66
zsuzsanna.sundstrom@slu.se