Fakultetskansli

Senast ändrad: 19 juni 2023

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Pär Aronsson.

Personal vid NJ fakultetens kansli

 • Eva Andersson Björkman

  Eva Andersson Björkman

  Utbildningsledare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618671672, +46725303773
  E-post: eva.andersson.bjorkman@slu.se

 • Pär Aronsson

  Pär Aronsson

  Fakultetsdirektör vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618672567
  E-post: par.aronsson@slu.se

 • Helena Eklund Snäll

  Helena Eklund Snäll

  Utbildningsledare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618672242, +46702837779
  E-post: helena.eklund.snall@slu.se

 • Malin Ekström

  Malin Ekström

  Handläggare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618671015, +46730831465
  E-post: malin.ekstrom@slu.se

 • Eva Enström

  Eva Enström

  Fakultetshandläggare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618671202, +46738421734
  E-post: eva.enstrom@slu.se

 • Charlotta Eriksson

  Charlotta Eriksson

  Administratör vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +46730494881, +46730494881
  E-post: charlotta.eriksson@slu.se

 • Marie Forsberg

  Marie Forsberg

  Sekreterare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618671021
  E-post: marie.forsberg@slu.se

 • Sanita Fröman

  Sanita Fröman

  Controller vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618671033
  E-post: sanita.froman@slu.se

 • Sarah Hedenskog

  Sarah Hedenskog

  Fakultetshandläggare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  E-post: sarah.hedenskog@slu.se

 • Kristine Koch

  Kristine Koch

  Forskningssekreterare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618672248
  E-post: kristine.koch@slu.se

 • Johanna Nilsson

  Johanna Nilsson

  Utbildningshandläggare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: 018-672244, +46730893673
  E-post: johanna.nilsson@slu.se

 • Gabriella Persdotter Hedlund

  Gabriella Persdotter Hedlund

  Utbildningsledare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618672636
  E-post: gabriella.persdotter.hedlund@slu.se

 • Zsuzsanna Sundström

  Zsuzsanna Sundström

  Fakultetshandläggare vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, kansli

  Telefon: +4618671266
  E-post: zsuzsanna.sundstrom@slu.se