Prislista för odlingsanläggningen

Senast ändrad: 11 december 2023

Prislista för odlingsanläggningen. OBS! Nya priser gäller från och med 1 januari 2024.

Observera att medfinansieringen gäller forskare vid NJ-fakulteten och NJ-fakultetens FGI-institutioner. Institutionernas ev. medfinansiering kan variera mellan de olika ingående institutionerna. Hör med din institution vad som gäller hos er.

För uppdragsforskning eller verksamhet inom utbildning och fortlöpande miljöanalys gäller priset exkl medfinansiering.

Växthus BioCentrum och Ekologicentrum

 • Kostnad per m2 och dag: 125,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 77,00
 • Institutionens medfinansiering: 15,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 33,00 kr

Odlingsskåp & Klimatkammare

 • Kostnad per m2 och dag: 214,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 132,00
 • Institutionens medfinansiering: 20,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 62,00 kr

Odlingsrum

 • Kostnad per m2 och dag: 121,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 88,00
 • Institutionens medfinansiering: 10,10
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 22,90 kr

Nätgård

 • Kostnad per m2 och dag: 3,67
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 0,69
 • Institutionens medfinansiering: 0,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 2,98 kr

Lysimeter

 • Kostnad per brunn och dag: 50,10
 • NJ-fak medfinansering per brunn och dag: 29,20
 • Institutionens medfinansiering: 3,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 17,90 kr

Övrigt

 • Stöd utöver basnivån/timme: 500 kr
 • Tilläggsdebitering för odling efter bokningstidens utgång: 1 000 kr
 • Hyra, förvaringplats hyllmeter/mån: 115 kr
 • Pallplats/månad: 150 kr
 • Förvaring flytande kväve m2/år: 6 000 kr

 

 

Gamla priser t o m 2023-12-31

Växthus BioCentrum och Ekologicentrum

 • Kostnad per m2 och dag: 119,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 77,00
 • Institutionens medfinansiering: 15,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 27,00 kr

Odlingsskåp & Klimatkammare

 • Kostnad per m2 och dag: 203,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 132,00
 • Institutionens medfinansiering: 20,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 51,00 kr

Odlingsrum

 • Kostnad per m2 och dag: 117,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 88,00
 • Institutionens medfinansiering: 10,10
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 19,00 kr

Nätgård

 • Kostnad per m2 och dag: 3,20
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 0,69
 • Institutionens medfinansiering: 0,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 2,50 kr

Lysimeter

 • Kostnad per brunn och dag: 46,70
 • NJ-fak medfinansering per brunn och dag: 29,20
 • Institutionens medfinansiering: 3,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 14,50 kr

Övrigt

 • Stöd utöver basnivån/timme: 500 kr
 • Tilläggsdebitering för odling efter bokningstidens utgång: 1 000 kr
 • Hyra, förvaringplats hyllmeter/mån: 115 kr
 • Pallplats/månad: 150 kr
 • Förvaring flytande kväve m2/år: 6 000 kr

 

Gamla priser t o m 2022-12-31

Växthus BioCentrum och Ekologicentrum

 • Kostnad per m2 och dag: 112,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 77,00
 • Institutionens medfinansiering: 15,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 20,00 kr

Odlingsskåp & Klimatkammare

 • Kostnad per m2 och dag: 189,50
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 132,00
 • Institutionens medfinansiering: 20,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 37,50 kr

Odlingsrum

 • Kostnad per m2 och dag: 112,00
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 88,00
 • Institutionens medfinansiering: 10,10
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 13,90 kr

Nätgård

 • Kostnad per m2 och dag: 2,50
 • NJ-fak medfinansering per m2 och dag: 0,69
 • Institutionens medfinansiering: 0,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 1,81 kr

Lysimeter

 • Kostnad per brunn och dag: 43,10
 • NJ-fak medfinansering per brunn och dag: 29,20
 • Institutionens medfinansiering: 3,00
 • Forskningsprojektets kostnad efter medfinansiering: 10,90 kr

Övrigt

 • Stöd utöver basnivån/timme: 500 kr
 • Tilläggsdebitering för odling efter bokningstidens utgång: 1 000 kr
 • Hyra, förvaringplats hyllmeter/mån: 115 kr
 • Pallplats/månad: 150 kr
 • Förvaring flytande kväve m2/år: 6 000 kr