Ritningar

Senast ändrad: 10 februari 2022

Här hittar du översiktsritningar, inredningsritningar och växtkartor över BioCentrum.

Obs! Tänk på att det kan ha genomförts förändringar och ombyggnationer sedan dessa ritningar upprättades. Kontakta intendenturen (018) 671244 vid oklarheter!


Lokaliseringfigur som visar hur inredningsritningarna är uppdelade.


Översiktsritningar


Plan 1 (pdf) - källarplan

Plan 2 (pdf) - bottenvåningen

Plan 3 (pdf)

Plan 4 (pdf)

Plan 5 (pdf)


Planterings- och utrustningsplaner (växtkartor)

Västra innergården (pdf)

Östra innergården (pdf)

Översiktskarta hus (pdf)

Utmed norra fasaden (pdf)


Kontaktinformation