Miljöarbete på BioCentrum

Senast ändrad: 04 oktober 2023

SLU har ett gemensamt miljöcertifikat för alla verksamheter. SLU´s miljöpolicy och miljömål finns på SLUs gemensamma miljösida. Där finns också Miljöhandboken med eventuella lokala rutiner som länkar i de gemensamma dokumenten.

BioCentrums lokala miljömål

 

BioCentrums miljögrupp arbetar med lokala miljöfrågor:

Magnus Åberg

Miljösamordnare/kontakt för Intendenturen BioCentrum

Cecilia Wärdig

Miljörepresentant för Växtbiologi

Johanna Blomqvist

Miljörepresentant för Molekylära vetenskaper (tjänstledig)

Henrik Hansson

Kemikalieansvarig för Molekylära vetenskaper

Rena Gadjieva 

Miljörepresentant för Skoglig mykologi och växtpatologi

Albina Bakeeva  

Miljörepresentant för Biologiskt övningslaboratorium (BÖL)

Kanita Orozovic

Miljörepresentant för Växtbiologi

 

Kontakt med gruppen: bioc_miljosamordnare@slu.se

 

Miljöcertifiering

SLU:s rektor har beslutat att hela universitet ska vara miljöcertifierat före utgången av 2021. BioCentrum blev i enlighet med detta certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001 från och med oktober 2021.

Fakta:

 

Miljöcertifikat ISO 14001/2022 - Klicka här