Intendentur

Senast ändrad: 18 december 2023

Områdesintendenturen ansvarar för den fysiska driften av lokalerna i BioCentrum. Intendenturen led av ett intendenturråd som består av en föreståndare, institutionernas prefekter, en intendent och en studentrepresentant, dessutom har personalorganisationerna och en representant för fakulteten yttrande och närvarorätt.

Intendenten är ansvarig för att genomföra de beslut som fattas av intendenturrådet och för att samordna intendenturfrågor på BioCentrum.

Intendenturrådets sammansättning

Dr. Mats Sandgren

Föreståndare för BioCentrums intendenturråd institutionen för molekylära vetenskaper

Prof. Pär Ingvarsson

Biträdande föreståndare för intendenturrådet institutionen för växtbiologi

Prof. Vadim Kessler Prefekt vid institutionen för molekylara vetenskaper
   
Dr. Nils Högberg Prefekt vid institutionen för skoglig mykologi och patologi
   
Prof. Pär Ingvarsson Prefekt vid institutionen för växtbiologi
   
Magnus Åberg Intendent för BioCentrum
   
Daniel Hofius Odlingsrådet
   
Orjan Berglund Facklig representant (SACO)
   
Lotta Olsson Facklig representant (ST)
   
Yenny Venegas Akademikonferens
   
Bettina Muller Biologiskt övningslabb, BÖL
   
Stefan Bertilsson Institutionen för vatten och miljö