BioC Lokala Miljömål

Senast ändrad: 21 februari 2022

BioCentrums Lokala Miljömål

 

Målområde: INKÖP

Mål: Minska förbrukning av plast

 

Målområde: UTBILDNING

Mål: 80% av kursansvariga har gått utbildning i hållbar utveckling

 

Målområde: UTRUSTNING

Mål: Öka återanvändning av utrustning och underlätta lån inom huset

 

 

Mer om målen, handlingsplaner och resultat finns i Miljöaspektlista med värderingar