BioC lokala miljömål

Senast ändrad: 02 maj 2024

BioCentrums lokala miljömål

 

Målområde: AVFALL och UTBILDNING

Mål: Förbättra återvinning och avfallshantering av hushållssopor respektive farligt avfall.

Handlingsplan: Skapa och implementera en digital utbildning för anställda.

Återvinning och sortering av hushållsavfall vid SLU (extern länk till nanolearning.com)

 

Målområde: RESURSBESPARING

Mål: Minska antalet pappersutskrifter.

Handlingsplan: Föra statistik; informera anställda.

 

Målområde: MINSKA FOSSILA UTSLÄPP

Mål: Centralt mål vid SLU: att till 2025 minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60% jämfört med 2019 per helårsanställd.

Handlingsplan: Samla statistik om tjänsteresor samt informera anställda om resornas koldioxidutsläpp och andra miljöeffekter.

 

Mer om målen, handlingsplaner och resultat finns i Miljöaspektlista med värderingar