Hoppa till huvudinnehåll

Forskning vid BioCentrum

Vid BioCentrum studerar vi molekyler, mikroorganismer, växter och livsmedel av intresse för jord och skogsbruk. En styrka med vår verksamhet är att den täcker in hela skalan från ren grundforskning, med fokus på att uppnå en fundamental förståelse av biologiska processer, till mer näringsanknutna projekt, med fokus på att hitta direkta tillämpningar som bidrar till en hållbar utveckling.

En fördjupad förståelse av hur olika organismer, biologiska och kemiska processer och ekosystem fungerar bidrar bl.a. till produktion av nyttiga och funktionella livsmedel, förbättrad framställning av biogas och bioetanol, utveckling av biologiska bekämpningsmedel, probiotika och läkemedel, förbättrade strategier för att skydda grödor från angrepp av patogena organismer samt framsteg inom växtförädling, bioinkapsling och formulering.

Du kan läsa mer om vår forskning genom att följa någon av länkarna nedan.

Publicerad: 29 april 2022 - Sidansvarig: les.paul@slu.se
Loading…