Beställningsformulär - Uppsala

Senast ändrad: 23 november 2022

Här listas aktuella beställningsformulär för Uppsala.

Schema

Deadline: 15 maj 2023

  • TimeEdit har enligt verksamhetens önskemål gjort uppdateringar i formuläret med syfte att förenkla, vilket gör att det kommer bli lättare att fylla i och mindre att scrolla sig igenom. Det nya formuläret kommer att publiceras här tillsammans med en instruktion så snart formuläret är tillgängligt.

Ändringar gällande tidigare schemabokningar:

Länk till manualen för schemabeställare: TE Preferences - manual för beställare

För svar på vanliga frågor se FAQ.

 

Tentamen

Länk till TimeEdits tentamensmodul - TE Exam: https://auth.timeedit.com

Länk till manualen för tentamensbeställare: TE Exam - manual för beställare

Vänligen notera att TE Exam - länken för Uppsala endast avser de institutioner som är fullt anslutna till Uppsala tentamensservice. Övriga Uppsala-institutioner skriver in tentamensbeställningar i schemabeställningsmallen.