Beställningsformulär - Uppsala

Senast ändrad: 28 mars 2023

Här listas aktuella beställningsformulär för Uppsala.

Schema

Deadline: 15 maj 2023

  • Information kring vilka undervisningsfria datum som bör uppmärksammas inför schemaläggning finns på sidan ortsspecifika uppgifter
  • För mer information kring vilka tidsslottar lokalerna bör bokas finns information under kapitel 3.2 i riktlinjer för undervisningslokaler på medarbetarwebben

Ändringar gällande tidigare schemabokningar:

För svar på vanliga frågor se FAQ.

 

Tentamen

Tentamenshantering för kursledare och kursadministratörer