Tentamenshantering för kursledare och kursadministratörer

Senast ändrad: 26 mars 2024

Här hittar du som är kursledare eller kursadministratör på SLU information om hur du ska hantera tentamen för din kurs.

Tentamensservice

För att upprätthålla rättssäkerheten under tentamen arbetar SLU:s gemensamma funktion Tentamensservice (TS) för att all anmälan, kommunikation och hantering före, under och efter tentamenstillfället ska vara så lika som möjligt för alla parter vid varje tillfälle.

TS hanterar bl.a.

  • rekrytering, utbildning och bokning av tentamensvärdar
  • bokning av tentamenslokaler
  • platsallokering i salar av studenter inför tentamenstillfället
  • studenters anmälan till anpassad tentamen.

TS finns på SLU:s campus Alnarp och Ultuna. I Umeå genomförs all salstentamen på Umeå Universitet. Lärare på SLU i Umeå vänder sig till respektive institutions administratör för att beställa tentamenstillfällen hos Umeå universitets Tentamensservice. För övergripande frågor om rutiner och regler vid salstentamen finns TS tillgängliga som stöd för hela SLU: tentamen@slu.se, 018-67 29 00.

Genomförande av salstentamen på campus Umeå

Campus Umeå samarbetar med Umeå universitet kring skriftlig tentamen.

Genomförande av salstentamen på campus Alnarp och Ultuna

Rutinerna för genomförande av de mer traditionella typerna av salstentamen och digital salstentamen i Inspera skiljer sig åt. Informationen kring genomförandet är därför uppdelad i två delar. Välj den för dig aktuella tentamenstypen nedan.