Tentamenshantering för kursledare och kursadministratörer

Senast ändrad: 29 december 2022

Här hittar du som är kursledare eller kursadministratör på SLU information om hur du ska hantera tentamen för din kurs.

Tentamensservice

För att upprätthålla rättssäkerheten under tentamen arbetar SLU:s gemensamma funktion Tentamensservice (TS) för att all anmälan, kommunikation och hantering före, under och efter tentamenstillfället ska vara så lika som möjligt för alla parter vid varje tillfälle.

TS hanterar bl.a.

  • bokning/organisering av tentamensvärdar
  • rekrytering och utbildning av tentamensvärdar
  • bokning av tentamenslokaler
  • platsallokering i salar av studenter inför tentamenstillfället
  • studenters anmälan av anpassad tentamen
  • skapandet av flödesprocesser och mallar för verksamheten.

TS finns i Uppsala och Alnarp medan SLU i Umeå vänder sig till Umeå universitets tentamensservice. Alla institutioner/kurser kopplade till respektive campus arbetar därmed tillsammans med TS vid genomförandet av salstentamina.

Tentamenstyper

Under HT-22 kommer SLU, parallellt med de mer traditionella tentamenstyperna, börja erbjuda digital salstentamen i Inspera på campus Ultuna (se mer information om projektet här). Rutinerna för genomförande av de mer traditionella typerna av salstentamen samt digital salstentamen i Inspera skiljer sig åt. Informationen kring genomförandet av tentamen tillsammans med TS är därför uppdelad i två delar. Välj den för dig aktuella tentamenstypen nedan.