Schemavisning

Senast ändrad: 28 november 2023
TE Viewer Logo

TE Viewer är TimeEdits modul för visning av schema.

TE Viewer erbjuder ett enkelt sätt att söka ut och visa diverse schema för studenter och personal. Användarna ges bl.a. möjlighet att anpassa schemat samt prenumerera på det. SLU-anställda och verksamma ges även möjlighet att själva göra vissa ändringar i schemat (t.ex. momenttexter). 

Inloggning med AD-användarnamn och lösenord.

Länk till manualen för personal: TE Viewer - manual för personal

TimeEdit support

Behöver du stöd med att använda TimeEdit?
Kontakta timeedit@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.