Schemavisning

Senast ändrad: 09 september 2022
TE Viewer Logo

TimeEdits modul för visning av schema heter TE Viewer. Modulen erbjuder ett enkelt och användarvänligt sätt att söka ut och visa diverse schema för studenter och personal. Användarna ges bl.a. möjlighet att anpassa schemat samt prenumerera på det. SLU-anställda och verksamma ges även möjlighet att själva göra vissa ändringar i schemat (t.ex. momenttexter).

Inloggning med AD-användarnamn och lösenord.

Länk till manualen för personal: TE Viewer - manual för personal

För mer information om TE Viewer kontakta timeedit@slu.se.