Evald Program

Senast ändrad: 21 maj 2021

Under senvåren 2021 genomförs en pilotomgång med Evald Program.

Programvärderingar är en del av SLU:s kvalitetssystem för utbildning på grund-och avancerad nivå.

Programvärderingen ska genomföras i slutet av programmet och ska komplettera, inte upprepa andra undersökningar som; kursvärderingar, studiesociala enkäten, alumnuppföljningen.

Syfte med programvärderingen 

 • Fånga studenternas uppfattning i slutet på sin utbildning 
 • nöjdhet, helhetsintryck 
 • röd tråd, sammanhang 
 • progression, utveckling/fördjupning 
 • Underlag till självvärdering inför kvalitetsdialogerna 
 • Viktiga för programnämnd (PN) och programstudierektor (PSR) i första hand 

Värderingen

 • Ett tiotal standardiserade frågor som ges till studenter på alla SLU:s program. Ger möjlighet att jämföra program med varandra och mellan olika årskurser.
 • Det går att lägga till fem egna, programspecifika frågor.
 • PSR ansvarar för värderingens och dess genomförande, som en del i uppföljningen på programnivå.
 • PSR väljer själv när programvärderingen ska öppnas. Öppningsdatumet blir datumet för eventet, och värderingen hålls öppen i tre veckor då den stängs per automatik.
 • Värderingen ges på det språk som programmet ges på enligt Ladok (svenska eller engelska).
 • Studenternas behörighet att svara på en viss värdering hämtas direkt från Ladok utifrån studentens programkoppling till ett programtillfälle. Studenter med studieuppehåll ska svara på programvärderingen på den programkull man avslutar programstudierna med.
 • PSR kan lägga till studenter manuellt på värderingen om de bör svara men inte har behörighet.
 • PSR kan ge kommentarer till värderingen i en fritextruta som sedan visas i sammanställningen som genereras till en PDF fil.

Studenterna besvarar sina värderingar här

https://evald-program.slu.se/student

 

IT-stöd

IT stöd ger support på de problem och funderingar du har om kursutvärderingssystemet Evald.

Du når IT-stöd via anknytning 6600 eller it-stod@slu.se.