Evald Program

Senast ändrad: 29 mars 2022

Programvärderingar är en del av SLU:s kvalitetssystem för utbildning på grund-och avancerad nivå.

Programvärderingen ska genomföras i slutet av programmet och ska komplettera, inte upprepa andra undersökningar som; kursvärderingar, studiesociala enkäten, alumnuppföljningen.

Programvärderingarna är i första hand ett verktyg för PSR och biträdande PSR.

Syfte med programvärderingen 

 • Fånga studenternas uppfattning i slutet på sin utbildning 
 • nöjdhet, helhetsintryck 
 • röd tråd, sammanhang 
 • progression, utveckling/fördjupning 
 • Underlag till självvärdering inför kvalitetsdialogerna 
 • Viktiga för programnämnd (PN) och programstudierektor (PSR) i första hand 

Värderingen

 • Ett tiotal standardiserade frågor som ges till studenter på alla SLU:s program. Ger möjlighet att jämföra program med varandra och mellan olika årskurser.
 • Det går att lägga till fem egna, programspecifika frågor.
 • PSR ansvarar för värderingens och dess genomförande, som en del i uppföljningen på programnivå.
 • PSR väljer själv när programvärderingen ska öppnas. Öppningsdatumet blir datumet för eventet, och värderingen hålls öppen i tre veckor då den stängs per automatik.
 • Värderingen ges på det språk som programmet ges på enligt Ladok (svenska eller engelska).
 • Studenternas behörighet att svara på en viss värdering hämtas direkt från Ladok utifrån studentens programkoppling till ett programtillfälle. Studenter med studieuppehåll ska svara på programvärderingen på den programkull man avslutar programstudierna med.
 • PSR kan lägga till studenter manuellt på värderingen om de bör svara men inte har behörighet.
 • PSR kan ge kommentarer till värderingen i en fritextruta som sedan visas i sammanställningen som genereras till en PDF fil.

Studenterna besvarar sina värderingar här

https://evald-program.slu.se/student

 

Skapa värdering

När du loggat in i Evald program så ser du programtillfällen för de program du är behörig till.

De programtillfällen som redan har en skapad värdering har en liten blå cirkel vid programkoden. Klickar du på de tillfället så kommer du in i värderingen.

Om det inte finns en skapad värdering får du en fråga om du vill skapa en.

Överst i varje värdering visas grundinformation för tillfället så att du vet att du är inne på rätt program & tillfälle.

Administratören bestämmer helt när värderingen ska genomföras. Det går att ändra öppningsdatumet för värderingen, men när värderingen har öppnats går datumett inte längre att ändra. Stängningsdatum sätts automatiskt tre veckor efter öppningsdatum.

Här ser man också

 • Hur många studenter som svarat på värderingen.
 • Hur många studenter som är antagna.
 • Hur många studenter som är manuellt tillagda.
 • Svarsfrekvens för värderingen.

Administratörer

Här listas alla personer som har behörighet att skapa och editera programmets värderingar.

Det är bara IT-stöd som kan ta bort och lägga till administratörer.

Egna frågor

På varje värdering går det att lägga till fem egna, programspecifika frågor.

När du klickar på "Skapa fråga" får du upp ett fält för att skriva frågan. Tänk på att skriva på det språk som programmet ges på.

Du väljer också önskad frågetyp för frågan.

Granska värderingen

Här ser du hur värderingen kommer att se ut för studenterna när de ska besvara den.

Studenter

Här listas programtillfällets alla studenter.

Om studenter som bör svara på värderingen saknas i listan, så kan du lägga till dem manuellt på värderingen genom att klicka på knappen "Lägg till student". 

Sammanställning Event

Här kan du få en ögonblicksbild över värderingens resultat. Kan användas om du samlat studenterna för att gå igenom resultatet. Inga fritextkommentarer visas här.

Det är dock viktigt att komma ihåg att studenterna kan gå in och ändra sina svar så länge värderingen är öppen.

PSR kommentarer

Här kan du som PSR ge offentliga kommentarer till värderingen som sedan visas i sammanställningen som genereras till en PDF fil.

Det finns också möjlighet att skriva interna kommentarer. Dessa kommer aldrig att visas publikt utan är enbart för internt bruk.

Sammanställning

Här visas en sammanställning av alla slutgiltiga svar efter det att värderingen har stängt.

Här kan du också skapa en pdf med sammanställningen.

Servicedesk

Servicedesk ger support på de problem och funderingar du har om Evald Program.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se.