Evald Program - Lathundar

Senast ändrad: 19 oktober 2023
ikon-lathundar

Här finns lathundar om hur du använder Evald Program.

  

Skapa värdering

När du loggat in i Evald program så ser du programtillfällen för de program du är behörig till.

De programtillfällen som redan har en skapad värdering har en liten blå cirkel vid programkoden. Klickar du på de tillfället så kommer du in i värderingen.

Om det inte finns en skapad värdering får du en fråga om du vill skapa en.

Överst i varje värdering visas grundinformation för tillfället så att du vet att du är inne på rätt program & tillfälle.

Administratören bestämmer helt när värderingen ska genomföras. Det går att ändra öppningsdatumet för värderingen, men när värderingen har öppnats går datumett inte längre att ändra. Stängningsdatum sätts automatiskt tre veckor efter öppningsdatum.

Här ser man också

 • Hur många studenter som svarat på värderingen.
 • Hur många studenter som är antagna.
 • Hur många studenter som är manuellt tillagda.
 • Svarsfrekvens för värderingen.

Administratörer

Här listas alla personer som har behörighet att skapa och editera programmets värderingar.

Det är bara IT-stöd som kan ta bort och lägga till administratörer.

Standardfrågor

 1. Helhetsintryck av programmet
  Mitt helhetsintryck av programmet är:
  Mycket bra   1 | 2 | 3 | 4 | 5  Mycket dåligt | Har ingen uppfattning 

 2. Programmets uppbyggnad och innehåll
  Programmet syftar till att du ska nå målen för avsedd examen. Målen finns i utbildningsplanen.
  1. Jag upplever att fördelningen mellan teoretiska och praktiska/färdighetstränande moment i programmet har varit bra.
   Instämmer inte alls  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Instämmer helt och hållet | Har ingen uppfattning 

  2. Jag upplever att programmets innehåll har varit heltäckande (inga innehållsmässiga glapp/brister).
   Instämmer inte alls  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Instämmer helt och hållet | Har ingen uppfattning 

  3. Jag upplever inte att det har funnits omotiverade, innehållsmässiga överlapp i programmet.
   Instämmer inte alls  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Instämmer helt och hållet | Har ingen uppfattning 

  4. Jag upplever att de olika delarna i programmet har hängt samman – det har funnits ”en rödtråd” genom utbildningen.
   Instämmer inte alls  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Instämmer helt och hållet | Har ingen uppfattning 

  5. Jag upplever att progressionen inom programmet har varit god – det har funnits en stegring av nivån.
   Instämmer inte alls  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Instämmer helt och hållet | Har ingen uppfattning 

  6. Jag upplever att omfattningen av studentaktiverande pedagogik inom programmet har varit lagom.
   Instämmer inte alls  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Instämmer helt och hållet | Har ingen uppfattning 

  7. Jag upplever att programmet har behandlat frågor om hållbar utveckling.
   Instämmer inte alls  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Instämmer helt och hållet | Har ingen uppfattning 

  8. Jag upplever att programmet har behandlat frågor om jämställdhet.
   Instämmer inte alls  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Instämmer helt och hållet | Har ingen uppfattning 

  9. Jag upplever att programmet har inkluderat internationella perspektiv.
   Instämmer inte alls  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Instämmer helt och hållet | Har ingen uppfattning 

 

 1. Sammanfattande omdöme
  Om du skulle välja utbildning idag, hade du valt detta program?
  • Nej, troligen annat program på annat lärosäte
  • Nej, troligen liknande program på annat lärosäte
  • Nej, troligen annat program på SLU
  • Ja, troligen
  • Ja, absolut
  • Har ingen uppfattning
 1. Berätta mer
  Beskriv det bästa med programmet och vad du tycker behöver förbättras. Här finns även utrymme för andra kommentarer.
  Fritextsvar

Egna frågor

På varje värdering går det att lägga till fem egna, programspecifika frågor.

När du klickar på "Skapa fråga" får du upp ett fält för att skriva frågan. Tänk på att skriva på det språk som programmet ges på.

Du väljer också önskad frågetyp för frågan.

Granska värderingen

Här ser du hur värderingen kommer att se ut för studenterna när de ska besvara den.

Studenter

Här listas programtillfällets alla studenter.

Om studenter som bör svara på värderingen saknas i listan, så kan du lägga till dem manuellt på värderingen genom att klicka på knappen "Lägg till student". 

Justera antal studenter

Studentlistan hämtas från Ladok och bör vara korrekt men ibland stämmer inte antalet på grund av bl.a. studieavbrott. I dessa fall kan man här ange “rätt” antal studenter så att svarsfrekvensen istället beräknas på det värdet.

 • Skriv det korrekta antalet studenter som fullföljt programmet.
 • Klicka på "Spara antal studenter".

Sammanställning Event

Här kan du få en ögonblicksbild över värderingens resultat. Kan användas om du samlat studenterna för att gå igenom resultatet. Inga fritextkommentarer visas här.

Det är dock viktigt att komma ihåg att studenterna kan gå in och ändra sina svar så länge värderingen är öppen.

PSR kommentarer

Här kan du som PSR ge offentliga kommentarer till värderingen som sedan visas i sammanställningen som genereras till en PDF fil.

Det finns också möjlighet att skriva interna kommentarer. Dessa kommer aldrig att visas publikt utan är enbart för internt bruk.

Sammanställning

Här visas en sammanställning av alla slutgiltiga svar efter det att värderingen har stängt.

Här kan du också skapa en pdf med sammanställningen.

Evald program support

Servicedesk ger support på de problem och funderingar du har om Evald Program.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.