Forskningsanknuten undervisning - Introduktion

Senast ändrad: 06 september 2021

Kursen riktar sig både till dig som har ett kursansvar och till dig som känner att du vill utveckla ditt sätt att forskningsanknyta din undervisning. Kursen ger en första introduktion till ämnet och har ett didaktiskt perspektiv.

Lärandemål

Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna: 

  • beskriva olika typer av forskningsanknuten undervisning.
  • ge exempel på hur forskningsanknytning kan uttryckas i undervisningen

Språk

Svenska

Omfattning

Kursen är två dagar varav en dag schemalagd.

Pris

Pris för denna kurs: 1000 kr

För ytterligare information

epu@slu.se

Relaterade sidor: