Hoppa till huvudinnehåll

För handledare

Den som är handledare för forskarstuderande behöver känna till vad som gäller inom forskarutbildning. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till en handledares uppdrag. Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är handledare, på medarbetarwebben.


Det finns 47 sidor som är taggade med För handledare:

Tvärvetenskap och ansökningar

Tvärvetenskap och ansökningar futurefood@slu.se Välkommen till det femte delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Malin Mobjörk,

IDA-Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap

Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap? futurefood@slu.se Välkommen till det tredje delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Marie Stenseke,

IDA-TvärvetenskapOchAkademiskaKarriärer

Hur tvärvetenskap har påverkat akademiska karriärer futurefood@slu.se Välkommen till det andra delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Jessica

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

Tillämpat aktivt e-lärande

En pedagogisk workshop som syftar till att utveckla kunskapen och färdigheten i att tillämpa aktivt e-lärande med hjälp av genomtänkt ”Flipped Classroom” (Omvända klassrummet)-metodik.

Pedagogisk meritportfölj

Kursen Pedagogisk meritportfölj vänder sig till dig som vill börja arbeta med pedagogisk meritportfölj som ett sätt att utveckla din undervisning och dig själv som lärare.

Kurs i forskarhandledning

En stor av kursen ägnas åt att reflektera och utveckla den egna rollen som handledare.

Forskningsanknuten undervisning - Introduktion

Kursen riktar sig både till dig som har ett kursansvar och till dig som känner att du vill utveckla ditt sätt att forskningsanknyta din undervisning. Kursen ger en första introduktion till ämnet och

Examinationsformer

Kursen vänder sig till dig som utveckla din kunskap ytterligare inom olika examinationsformer.

Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet

Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt är centrala begrepp i högre utbildning.

Seminarium för forskarhandledare: Co-supervision of research students

Seminarium för forskarhandledare: Co-supervision of research students ld-webb@slu.se Välkomna till seminarium för forskarhandledare. Träffa andra handledare och ta del av inspirerande

Ultunapersonalens idrottsförening

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till

Loading…