Hoppa till huvudinnehåll

För handledare

Den som är handledare för forskarstuderande behöver känna till vad som gäller inom forskarutbildning. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till en handledares uppdrag. Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är handledare, på medarbetarwebben.


Det finns 90 sidor som är taggade med För handledare:

Forskarutbildning på NJ-fakulteten

Här hittar du information om hur forskarutbildningen vid NJ-fakulteten är organiserad och kontaktuppgifter till ansvariga personer som kan ge råd och stöd. Fakultetsnämnden har det övergripande

Ultunapersonalens idrottsförening

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till

Drop-in ISP

Har du frågor om ISP-portalen? ISP@slu.se Välkommen till en digital frågestund där vi hanterar frågor som handlar om ISP-portalen (digitalt system för hantering av doktorandernas individuella

Drop-in ISP

Har du frågor om ISP-portalen? ISP@slu.se Välkommen till en digital frågestund där vi hanterar frågor som handlar om ISP-portalen (digitalt system för hantering av doktorandernas individuella

Drop in ISP

Har du frågor om ISP-portalen? ISP@slu.se Välkommen till en digital frågestund där vi hanterar frågor som handlar om ISP-portalen (digitalt system för hantering av doktorandernas individuella

Drop-in ISP-portalen

Har du frågor om ISP-portalen? ISP@slu.se Välkommen till en digital frågestund där vi hanterar frågor som handlar om ISP-portalen (digitalt system för hantering av doktorandernas individuella

Drop-in ISP-portalen

Har du frågor om ISP-portalen? ISP@slu.se Välkommen till en digital frågestund där vi hanterar frågor som handlar om ISP-portalen (digitalt system för hantering av doktorandernas individuella

Tio doktorander till LTV

Tio doktorandprojekt medfinansieras i fyra år med start 2024! Inom valfria verksamhetsområden, trädgårdsvetenskap, ekologisk produktion och den skånska jordbruksnäringens långsiktiga utveckling ska

SLU:s forskarutbildningskurser

Forskarutbildningen ska innehålla både ämneskurser och så kallade generella baskurser (till exempel kurser i etik, vetenskapsfilosofi och pedagogik). Genom att trycka på den gröna knappen nedan

Drop in support: ISP-portalen

Har du frågor om ISP-portalen? ISP@slu.se Välkommen till en digital frågestund där vi hanterar frågor som handlar om ISP-portalen (digitalt system för hantering av doktorandernas individuella

Anmäl dig till doktorandkurs i vetenskapligt skrivande

Sista anmälningsdag till SLU-biblioteket doktorandkurs ”Academic writing and text awareness” är den 13 mars. Kursen är helt digital och vänder sig till doktorander på hela universitetet. Den

En verktygslåda för akademisk produktivitet och stresshantering

"Det var en fantastisk workshop, mycket användbar och praktisk" : det var feedback från många av våra deltagare på "Stresshanteringsworkshopen". "Stresshanteringsworkshopen" genomfördes på Ultuna

Loading…