Hoppa till huvudinnehåll

För handledare

Den som är handledare för forskarstuderande behöver känna till vad som gäller inom forskarutbildning. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till en handledares uppdrag. Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är handledare, på medarbetarwebben.


Det finns 62 sidor som är taggade med För handledare:

IDA-TvärvetenskapOchAkademiskaKarriärer

Hur tvärvetenskap har påverkat akademiska karriärer futurefood@slu.se Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Jessica Abbott, känd från

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

Workshop - Att utveckla en konkurrenskraftig ansökan till Formas

lars-erik.lindell@slu.se Information och tips inför Formas öppna utlysning. Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Formas stödjer forskningsprojekt av högsta kvalitet inom

Doktorandkurser vid andra universitet

Kurser vid andra lärosäten är ofta öppna att söka för dig som doktorand vid SLU, och i mån av plats kan du bli antagen. Forskarutbildningskurser som ges av lärosäten inom samarbetet Lärosäten Syd

SLU:s forskarutbildningskurser

Forskarutbildningen ska innehålla både ämneskurser och så kallade generella baskurser (till exempel kurser i etik, vetenskapsfilosofi och pedagogik). Genom att trycka på den gröna knappen nedan

Pedagogiskt seminarium: AI & AI (Artificiell Intelligens och Akademisk Integritet)

Pedagogiskt seminarium: AI & AI (Artificial Intelligence and Academic Integrity) (in English) ld-webb@slu.se ChatGPT and similar AI-based textbots raises a number of questions concerning academic

Om utbildningen inte fungerar? Rådgivning och stöd

Doktorandombudsmannen (DO) ger enskilt stöd och rådgivning och verkar för att hitta lösningar på problem som kan uppstå i ställningen som doktorand. Om fakultetsnämnden bedömer att en enskild

Pedagogiskt seminarium: AI & AI (Artificiell Intelligens och Akademisk Integritet)

Pedagogiskt seminarium: AI & AI (Artificiell Intelligens och Akademisk Integritet) ld-webb@slu.se ChatGPT och liknande AI-baserade textbots väcker ett antal frågor om akademisk integritet, eftersom

IDA-Tvärvetenskap och ansökningar

Tvärvetenskap och ansökningar futurefood@slu.se Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Malin Mobjörk, forskningssekreterare vid Formas, att

IDA-Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap

Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap? futurefood@slu.se Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Marie Stenseke, professor vid

Pedagogisk inspirationseftermiddag för lärare på DSS och Veterinärprogrammet

Pedagogisk inspirationseftermiddag för lärare på DSS och Veterinärprogrammet ld-webb@slu.se Du som är lärare vid DSS eller Veterinärprogrammet välkomnas till en pedagogisk inspirationseftermiddag.

doktorandkurs information retrieval

Doktorandkurs: Information retrieval and methods for scientific communication bib-webbredaktionen@slu.se Den här kursen ger värdefulla färdigheter och insikter som kommer att göra din vardag som

Loading…