Viktigt att tänka på vid disputationer

Senast ändrad: 02 februari 2024

Vid disputationer är det ett antal tekniska saker som man kan tänka på, för att den ska kunna genomföras på ett smidigt och felfritt sätt. Nedan kommer ett antal saker som ni kan tänka på för att just er disputation ska gå så smidigt som möjligt.

- Boka lokal för både teknisk genomgång och disputation samtidigt

AV-stöd erbjuder tjänsten disputationshjälp. Då bokas ett tekniktest och genomgång, tillsammans med de som ska delta i disputationen. 

Tekniktestet och genomgången görs vid ett tillfälle några dagar före själva disputationen. Vid tekniktestet går vi igenom tekniken i salen och svarar på frågor. De som ska delta på distans, har möjlighet att testa att koppla upp och prova deras kamera, ljud och uppkoppling i förväg.

Därför är det viktigt att försöka boka in lokalen för teknikgenomgång, när man bokar lokalen för disputationen för att vara säker på att en teknikgenomgång ska kunna hållas.  

- Boka tekniker för disputationshjälp via formuläret i IT:s självserviceportal i god tid innan disputationen. 

Tjänsten disputationshjälp kostar 1050 kr och då bokas ett tekniktest och genomgång in några dagar innan disputationen (cirka en timme). Vid disputationen hjälper vi till att starta igång och vi ser till att allting fungerar, därefter finns vi tillgängliga på 018 - 67 66 00 tonval 2.

Bokning av disputationshjälp sker via formulär:

Boka disputationshjälp - SLU Självservice  

Skicka in bokningen i god tid innan disputationen för att vara säker på att vi ska finnas tillgängliga. 

- Beställ en Zoom Webinarlicens om det ska vara digitalt

Ifall disputationen ska genomföras med deltagare eller tittare på länk, så ska Zoom Webinar användas.

Zoom Webinar fungerar i grunden som ett vanligt Zoom Meeting, med tillägget att ni kan sprida en länk för åhörare (attendees). Lämpligt för disputationer, större möten och seminarier där åskådare ska vara med och titta/lyssna men inte behöver delta och presentera.

Licenser för Zoom Webinar bokas via AV-stöd och den beställningen skickas in via formulär:

Beställa webinarielicens - SLU Självservice

Här kan man läsa mer om:

Zoom vid disputationer

Zoom Webinar

- Utse en person som får ansvar för kontakt med AV-stöd och som ansvarar för webinaret. 

För att underlätta vid disputationen och undvika teknisk förvirring så rekommenderar AV-stöd att man utser en person, som har lite tekniska kunskaper, att ha kontakten med AV-stöd och har ansvarar för Zoom webinaret.

Den personen kan AV-stöd gå igenom den fasta tekniken i salen, hur man kopplar upp videokonferenssystemen mot Zoom webinar och hur man administrerar Zoom webinar.

Det görs då under den tekniska genomgången, ifall man bokar en disputationshjälp.   

AV-stöd kommer inte att administrera webinaret under disputationen, utan tilldelar bara en licens till den som ska anvara för webinaret.

 


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se