Zoom vid disputationer

Senast ändrad: 07 oktober 2022

Zoom Webinar för disputationer

Zoom Webinar fungerar i grunden som ett vanligt Zoom Meeting, med tillägget att ni kan sprida en länk för åhörare (attendees). Lämpligt för disputationer, större möten och seminarier där åskådare ska vara med och titta/lyssna men inte behöver delta och presentera.

Ansök om webinarlicens via AV-stöds formulär:
Beställa webinarielicens - SLU Självservice


Webinar bokar du sedan från https://slu-se.zoom.us/ med ditt SLU-zoomkonto.

För information hur du bokar, gör inställningar och bjuder in till webinariet:
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/System/zoom/zoom-webinar/

 

Vi rekommenderar en handläggare/assistent att vara host för webinariet och delta med Zoomklienten från dennes laptop (med ljud och bild av för att det inte ska bli rundgång i salen). Verktyg för att administrera mötet (deltagare, attendees, chattar mm) finns i klienten på datorn - dessa är begränsade i rummets videokonferensanläggning.

 

Hosten behöver också ansluta till webinaret före alla andra då ”Join before host”-funktionen inte finns i Webinar.

 

Vill ni att webinariet ska spelas in för att sedan läggas upp i Canvas eller SLU-play måste ni själva spela in det via en klient på en laptop.
Filen kan sedan skickas till oss med hjälp av OneDrive (https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2019/9/office-365-for-anstallda-och-verksamma/) eller annan fildelningstjänst.

Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se