Zoom Webinar

Senast ändrad: 31 maj 2023

Zoom Webinar passar bra för publika events eller större möten där det framförallt är ett fåtal personer som ska presentera och interagera med varandra i form av en panel inför åhörare.

Några exempel på sådana tillfällen kan vara disputationer, öppna seminarier eller möten där antalet deltagare beräknas till mellan 50-10.000 personer, där fokus inte ligger på interaktion mellan alla deltagare. För att kunna skapa och genomföra ett Zoom Webinar krävs en särskild licens, mer information om detta finns längre ned på sidan.  

Jämförelse mellan Möte och webinar

Vid ett Zoom Webinar har den som är host mer kontroll över upplevelsen och styr hur mötesvyn ser ut. De personer som ingår i panelen (panelists) kan använda sin mikrofon och sin webbkamera för att prata och synas i bild, de kan också dela sin skärm. Vid behov kan hosten styra dessa rättigheter för panelen.  

Övriga deltagare (attendees) ansluter utan tillgång till att använda sin mikrofon, sin webbkamera eller möjlighet att dela sin skärm. Deltagarna kan ställa frågor via en funktion kallad Q&A, Question & Answer, inställningar för denna funktion bestäms av den som är host. Deltagarna kan även skriva i en chatt om det tillåts av den som är host. Om deltagarna ska kunna se hur många som deltar måste hosten tillåta att det visas för deltagarna.  

Hosten kan tillfälligt tillåta en deltagare att använda sin mikrofon för att prata. Vid behov kan deltagaren också flyttas till panelen och kan då få samma rättigheter som övriga i panelen. 

Du startar eller ansluter till ett Zoom Webinar i Zoom-klienten eller Zoom-appen på samma sätt som för ett Zoom Meeting. Tänk på att logga in i Zoom-klienten med SLU-konto via Single Sign-On, SSO.

Säkerhetsinställningar

  • På SLU måste alla webinarier få en passcode (lösenord) när webinaret skapas. Detta för att minska risken att obehöriga kommer in i webinaret.
  • Med funktionen Registration måste dina deltagare anmäla sig i förväg för att kunna komma in i webinariet. 

Bild på ett Zoom-webinar

Beställ webinarlicens

För att beställa webinarlicens, använd formuläret Beställa webinarlicens via Support.slu.se.  Det finns ett visst antal flytande licenser för Zoom Webinar 1000, dessa tilldelas tillfälligt till användare för att de ska kunna skapa och genomföra ett Zoom Webinar. Om du har behov av att genomföra ett event med fler än 1000 deltagare kontakta AV-stöd i god tid och var tydlig med detta i din förfrågan.

Support

Behöver du hjälp med Zoom, kontakta IT-stöd via anknytning 6600 eller support@slu.se.

Länkar till guider

Det går att läsa mer om Zoom Webinar på nedan sidor hos Zoom. För en jämförelse av funktioner mellan Zoom Meeting och Zoom Webinar, följ den översta länken i listan nedan. 

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se

AV-stöd, IT-avdelningen, SLU
Ring 018-67 66 00 2# för stöd.